Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

25.11.2020

Plagát - Vykurovacia sezóna 2020

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Detail

23.11.2020

Niečo zo športu Hriňovských šípkarov

Niečo zo športu Hriňovských šípkarov

Dart club 40 Hriňová po uvoľnení pandemických opatrení zorganizoval šípkový turnaj v Hriňovej. Na turnaj si prišlo vyvetrať hlavu veľa hráčov. Turnaj bol podporený z dotácie mesta Hriňová, kde sa ho zúčastnilo 25 šípkarov hlavne z regiónu Podpoľania.

Detail

18.11.2020

obr.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

Mesto Hriňová uzatvorilo zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť pefima s.r.o., ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Odchytová služba bude zabezpečovaná NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.

Detail

22.10.2020

Dotácie z Fondu na podporu umenia 2020 - Mestská knižnica 1

Dotácie z Fondu na podporu umenia 2020 - Mestská knižnica

Získaním finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia naša mestská knižnica v roku 2020 rozšírila svoj knižný fond o 283 nových titulov.

Detail

21.10.2020

obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania

Detail

21.10.2020

obr.

Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Detail

12.10.2020

obr.

Oznam

Oznamujeme Vám, že v čase Sviatku všetkých svätých môžete kontaktovať Ing. Svoreňovú Margarétu na tel. č. 0917 260 222, 045/3210 106 v prípade platby za hrobové miesto a rôzne nejasnosti spojené s pohrebiskom.

Detail

02.10.2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  do 30. októbra 2020 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Detail

30.09.2020

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej

Mesto Hriňová získalo v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v hodnote 23 599,00 Eur. Realizáciou projektu ,,Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej" boli uskutočnené rozsiahle práce v interiérových a exteriérových častiach objektu. Predovšetkým modernizácia garážových , šatňových a sanitárnych priestorov. Výmena okien, garážových dverí, elektroinštalácie, osadenie odsávacej technológie a iné práce, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zveľadeniu objektu a akcieschopnosti členov DHZ Hriňová v krízových situáciách.

Detail

29.09.2020

Opatrenia Mestského úradu v Hriňovej v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

Opatrenia Mestského úradu v Hriňovej v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážení spoluobčania, v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 mesto Hriňová sprísňuje režim vybavovania stránok na jednotlivých oddeleniach mestského úradu.

Detail

29.09.2020

Okresné športové hry seniorov

Okresné športové hry seniorov

Dňa 22. septembra 2020, napriek problémom spôsobeným korona-vírusom, usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na futbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnilo cca 80 seniorov zo ZO JDS Hriňová, ZO JDS Korytárky, ZO JDS Dúbravy a domácej ZO JDS Detva

Detail

28.09.2020

obr.

Tlačová správa k SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Detail

21.09.2020

Dožinkové slávnosti

Dožinkové slávnosti

Mesto Hriňová a Menší bratia kapucíni z Raticovho vrchu zorganizovali dňa 20. septembra 2020 už po desiaty krát Dožinkové slávnosti.

Detail

07.09.2020

76. výročie Slovenského národného povstania

76. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 29.8.2020 sa v mestskom parku pri pomníku padlým v SNP uskutočnil pietny akt pri príležitosti 76. výročia SNP.

Detail

28.08.2020

podvod

POZOR NA PODVODNÍKOV!

Vážení občania, po meste Hriňová a jeho miestnych častiach sa údajne pohybujú osoby, ktoré sa vydávajú za zamestnancov mestského úradu a snažia sa podvodným spôsobom vyberať miestne dane, resp. nedoplatky na týchto daniach. Nedajte sa oklamať! Mesto Hriňová v žiadnom prípade nevyberá svoje pohľadávky podomovým spôsobom. Tieto sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet mesta, poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu. V prípade, že by ste podobné podvodné konanie spozorovali, alebo ste boli takýmito osobami priamo oslovení, snažte sa pri týchto osobách zapamätať si čo najviac informácií o ich veku, vzhľade, oblečení, druh, farbu a evidenčné číslo vozidla a okamžite tieto informácie oznámte na tel. č. 158.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

29.11.2020

Minna a továreň na sny

Minna a továreň na sny

Snívanie nebolo nikdy zábavnejšie.

Detail

29.11.2020

Chlap na striedačku

Chlap na striedačku

Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu pomer s inou ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a dať jej netradičný návrh.

Detail

04.12.2020

Medovníkové mesto Hriňová

Medovníkové mesto Hriňová

Výstava Medovníkové mesto je navštevovaná, je voňavá a čarovná. Navštívte našu výstavu, spríjemnite si vianočné obdobie pohľadom na krásu ukrytú vo voňavých medovníkoch, načerpajte inšpiráciu na domáce pečenie a môžete priniesť a pochváliť sa aj svojou medovníkovou tvorbou.

Detail

08.12.2020

Vianočná perina 1

Vianočná perina

Vianočná perina Pozývame Vás na divadelné predstavenie v podaní Divadla pri kolkárni Vianočná perina s Mikulášskym prekvapením. Pre každé dieťa je pripravený Mikulášsky balíček. Kapacita predstavenia je obmedzená, preto si rezervujte lístky v Mestskej knižnici.

Detail

19.11.2019 - 31.12.2020

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020 1

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020

Detail