Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

21.01.2021

obr.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Detail

19.01.2021

PLOŠNÉ TESTOVANIE COVID-19 - „Zachráňme spolu životy“

PLOŠNÉ TESTOVANIE COVID-19 - „Zachráňme spolu životy“

Vážení občania, odbery v rámci celoplošného testovania na COVID – 19 budú v meste Hriňová v najbližších dňoch vykonávané nasledovne:

Detail

11.01.2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate vtedy, ak sa niečo zmenilo na vašom vlastníctve nehnuteľnosti v minulom roku - napríklad ste ju kúpili, darovali, dostali. Ak ste nič takéto v minulom roku nerealizovali, daňové priznanie nepodávate a počkajte si na vyrúbenie dane za nehnuteľnosť. Tú platíme za byty, rodinné domy, či pozemky. Ak máte psa staršieho ako 6 mesiacov, platíte za neho daň.

Detail

07.01.2021

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 1

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021

V zmysle VZN č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hriňová v znení VZN č. 5/2016: Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021 – najneskôr do 20. januára 2021 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k VZN č. 11/2015 a na webovej stránke mesta Hriňová v časti samospráva/dotácie.

Detail

04.01.2021

foto

OBMEDZENÝ REŽIM MESTSKÉHO ÚRADU V HRIŇOVEJ

Vážení spoluobčania, na základe mimoriadnej situácie ohľadom šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 platí od pondelka 4. januára 2021 až do odvolania nasledovné:

Detail

31.12.2020

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania, za niekoľko okamihov sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2021. Ešte predtým, ako sa obzriem za rokom uplynulým, dovoľte mi poďakovať za spoločne prejdený kus cesty.

Detail

24.12.2020

kostol

AKTUALIZOVANÉ: ZRUŠENIE SV. OMŠÍ + ďalšie sprísnené opatrenia RÚVZ Zvolen

Oznamujeme verejnosti, že od dnešného dňa až do odvolania sú všetky sv. omše za účasti verejnosti ZRUŠENÉ. Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene uverejnenej vo vestníku vlády SR pod č. 64/2020 platí zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Tento zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad a na spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.).

Detail

17.12.2020

obr.

Oznam pacientom Mudr. Dušana Chrenku

Oznam pacientom Mudr. Dušana Chrenku !!! Kardiologická ambulancia vo Zvolene je od 17.12.2020 do odvolania v karanténe. Predbežné otvorenie ambulancie je 04.01.2021, prosím informujte sa telefonicky. Ďakujeme za pochopenie a želáme pekné sviatky. Ďakujeme za pomoc. Pekný deň.

Detail

14.12.2020

obr.

Predvianočný vzdelávací materiál na tému stláčania obalov v období Vianoc

Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov.

Detail

10.12.2020

obr.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - poďakovanie

Žiaci zo Základnej školy, Krivec 1355, Hriňová, Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu z Detvy ako aj žiaci a deti zo Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara z Detvianskej Huty nás o tom presvedčili. Zapojili sa do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej cieľom je obdarovať a zároveň potešiť klientov domovov dôchodcov.

Detail

07.12.2020

Zberné miesto 1

Zberné miesto

Mesto Hriňová informuje občanov, že od 08.12.2020 sa zberné miesto z ul. Slaneckej presúva do areálu tech. služieb mesta Hriňová - Horná Hriňová 3490 (nad Lesnú správu). Žiadame občanov, aby odpad vyvážali na novú adresu a nenechávali ho pred bránou areálu kúpaliska. Bude sa to považovať za vytváranie čiernej skládky. Za pochopenie ďakujeme. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 496 871.

Detail

07.12.2020

 Medovníkové mesto Hriňová 2020

Medovníkové mesto Hriňová 2020

4.12.2020 sa už po piaty krát otvorili brány Medovníkového mesta. V Hriňovej máme unikátne Medovníkové mesto, prvé a zatiaľ jediné na Slovensku. Už po piaty krát ho môžete vidieť v mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. Aj keď tento rok bolo otvorenie netradičné, veľmi sa tešíme a sme vďační, že sa aj tento rok zapojili v rámci svojich možností školy a organizácie do stavby Medovníkového mesta, ktorým touto cestou ĎAKUJEME.

Detail

30.11.2020

obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pristupuje od 01.12.2020 k opätovnému otvoreniu svojich zákazníckych centier.

Detail

25.11.2020

Plagát - Vykurovacia sezóna 2020

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Detail

23.11.2020

Niečo zo športu Hriňovských šípkarov

Niečo zo športu Hriňovských šípkarov

Dart club 40 Hriňová po uvoľnení pandemických opatrení zorganizoval šípkový turnaj v Hriňovej. Na turnaj si prišlo vyvetrať hlavu veľa hráčov. Turnaj bol podporený z dotácie mesta Hriňová, kde sa ho zúčastnilo 25 šípkarov hlavne z regiónu Podpoľania.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií