Obsah

Báťkova lipa

 Chránený strom "Báťkova lipa" bol vyhlásený všeobecnou záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 11/2000 z 2. mája 2000, s účinnosťou od 1 septembra 2000. Báťkova lipabola vyhlásená za chránenú z dôvodu zabezpečenia ochrany jedinca lipy malolistej (Tilia cordata) solitérny jedinec s obvodom kmeňa 625 cm, výškou cca 30 m a šírkou koruny cca 25 m s prepokladaným vekom cca 255 rokov.

Dňa 19. júla 2002 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 2002/06610-MTbol Štatnej ochrane prírody SR udelený súhlas na ošetrenie chráneného stromu "Baťkova lipa" podľavypracovaného projektu "Zámer ošetrenia CHS Báťkova lipa. Ošetrenie bolo vykonané v roku 2002 firmou PLANT REGENERA.

Na chránenom strome boli realizované nasledovné práce:
- ošetrenie centrálnej dutiny v kmeni a kostrových konároch spočívajúce v odstránení zahnívajúceho dreva, odvodnení dutiny a natretí ošetrených miest konzervačným náterom
- realizácia väzby kostrových konárov
- opílenie pahýľov a suchých konárov
- očistenie okolia stromu po ošetrení

Technicky je územie, na ktorom drevina "Báťkova lipa" rastie, označené v zmysle platnej legislatívy tabuľkou na kovovej rúrke.

TRASA k Báťkovej lipe: https://www.google.sk/maps/dir/48.5695392,19.5055309/48.5741268,19.4877907/@48.573186,19.4946611,669m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.

.