Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Golian

Jozef Golian sa narodil 23. novembra 1966 v Detve.  Základnú školu ukončil v roku 1981 v Kriváni. Absolvoval Strednú poľnohospodárku školu vo Zvolene, maturoval v roku 1985. Po jednoročnej praxi nastúpil v roku 1986 na  vtedajšiu Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, ktorú ukončil v roku 1991. Po ukončení doktorandského štúdia nastúpil ako pedagóg s postupnou orientáciou na bezpečnosť potravín. V roku 2003 založil na novovzniknutej Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Katedru hygieny a bezpečnosti potravín a doteraz je jej vedúcim. Je garantom inžinierskeho stupňa študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín a zabezpečuje prednášky a cvičenia z predmetov Hygiena potravín, Bezpečnosť potravín, Legislatíva a kontrola potravín. Doteraz vychoval 14 doktorandov, 139 diplomantov a 54 bakalárov. Je členom vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty technologické na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a Fakulty veterinární hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne. Je členom redakčných rád časopisov Potravinárstvo, Maso a Maso International. Pôsobí ako súdny znalec v odbore potravinárstvo – skúmanie potravín. Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied a predsedom pobočky Svetovej hydinárskej únie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  Pôsobí v Potravinárskej komore Slovenska ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu výskum a inovácie a v Republikovej únii zamestnávateľov, kde je členom 2 výborov. Je členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied odbor Potravinárstvo a členom rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre pôdohospodárske vedy. Od roku 2003 každoročne organizuje konferenciu Bezpečnosť a kontrola potravín a odborné semináre pre potravinársku prax. Je zakladateľom občianskeho združenia Tradičná chuť regiónov Slovenska. Od roku 2008 organizuje súťaž Tradičná chuť Hontu a od roku 2012 aj súťaž Tradičná chuť Podpoľania. Je predsedom hodnotiacej komisie a výrazne sa podieľa na uchovávaní tradičných jedál oboch regiónov. Na základe týchto skúseností pripravil nový študijný program - Potraviny a technológie v gastronómii, ktorý bude otvorený od roku 2017. Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite pracuje nepretržite už 25 rokov a je jedným z rozhodujúcich pilierov rozvoja  Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Golian 2Golian3 Golina4