Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 1.)  Hriňová (490 m) – Malčekova skala (744 m, 2 ¼ h.) – Blato (560 m, 2 ½ h.) – Krivec (440 m, 3 ¼ h.) – Hriňová (490 m, 4 h., opačným smerom 4h.)
Z centra Hriňovej po hl. ceste (smer Kriváň) na staré sídlisko. Tu začínajú žlté značky. Po nich v pravo po asfalt. ceste na Raticov Vrch a na križovatku značiek pri autob. zastávke Bystrô, Vrátka. Pokračujeme po žltých značkách a stúpame poľnou cestou na okraj lesa. V mieste kde značky vchádzajú do lesa, opustíme označený chodník a ideme vľavo po poľnej ceste (miestami staré zelené značky), ktorá nás privedie oblúkom vľavo k Malčekovej skale. Obídeme ju zľava a zídeme k domom. Pri kríži priamo poľnou cestou na asfalt. cestu (pri nej dva kríže), ktorá spája hriňovské a detvianske lazy (vpravo Skliarovo, nad ním Melichova skala). Po ceste vedú zelené značky (vľavo Bystrô, Vrátka ½ h., vpravo Skliarovo ½ h.) My prekrižujeme asfaltku a poľnou cestou schádzame do osady Blato k autob. zastávke. Tu vľavo po asfalt. ceste dolu lazmi Krivec na Hl. cestu Kriváň – Hriňová a po nej vľavo do východiska vychádzky.
Z osady Blato môžeme zísť za 1 ¾ h. do centra starej Detvy. Poľná cesta nás vyvedie od autob. zastávky Blato okolo dvoch domov na návršie, z neho zostúpime do údolia potoka Nemecká. Ďálej (už po asfaltke) cez lazy Lašťok až ku kostolu v Detve.


 

 2.)  Hriňová (490 m) – vodopád Bystrého potoka (983 m, 2 ¾ h.) – chata na Poľane (1 306 m, 3 ¾ h.) – Hriňová (490 m, 5 ¾ h., opačným smerom 5 ¾ h.)
Po autob. zastávke Bystrô, Vrátka ako trasa č. 1. Na križovatke ideme vpravo po zelených značkách do údolia Bystrého potoka. Hore ním po lesnej ceste a chodníku k vodopádu Bystrého potoka. Skalný prah prekonáme pomocou upevneného lana a rebríkov. Nad vodopádom ideme ešte chvíľu proti toku potoka, potom ho prekročíme a stúpame lesným chodníkom na Hukľove lúky. Hore lúkami na asfalt. cestu a po nej vľavo ku chate.
Na vrchol Poľany smerujú od chaty červené značky (3/4 h.). Vrátime sa po asfaltke a podľa žltých značiek schádzame cez les a lúky Skalky k autob. zastávke Bystrô, Vrátka, odkiaľ po už známej trase zostúpime do Hriňovej.


 

 3.)  Hriňová (490 m) – Klopotovo (601 m, ½ h.) – Dolná Riečka (520 m, ¾ h.) – Pivnička (620 m, 1 ¼ h.) – vodopád Bystrého potoka (983 m, 2 ¼ h. – Javorinka (918m, 3 ¾ h.) – Riečka (560 m, 4 ½ h. – Klopotovo (601 m, 4 ¾ h.) – Hriňová (490 m, 5 h.., opačným smerom 5 h.
Z centra Hriňovej od nákupného strediska Poľana bez značiek chodníkom popri dome č. 1444 a železnou lavičkou ponad Slatinu. Ďalej vpravo popri oplotení záhradky, na jeho konci prudko vľavo hore ku garážam. Pri nich vľavo cestou a neskôr chodníkom popri oplotení záhradkárskej osady. Od nej vľavo pasienkom na chrbát Klopotova, o ktorom vedie poľná cesta. Výhľady. Ideme vpravo po ceste, na rázcestí vľavo a na ďalšom v prevo dolu na asfalt. cestu na autob. zastávku v Dolnej Riečke. Vpravo a hneď vľavo hore asfalt. cestou do osady Pivnička. Od konečnej zastávky autobusu priamo asi 300 m na rázcestie, z neho vľavo okolo usadlostí a poľnou cestou svahmi Javorinky do doliny Bystrého potoka na zelenú značku. Po nej k vodopádu. Nad ním asi po 100 m opustíme značky a ideme vpravo po lesnej ceste, ktorá na Kozom chrbte križuje hrebeňový chodník a potom traverzom privedie na asfalt. cestu Hriňová – chata na Poľane. Po nej vpravo až kým nevyvedie na lúky Javorinky. Tu z cesty vpravo po poľnej ceste lúčnatým chrbátom Javorinky so senníkmi a salašmi. Výhľady. Poľná cesta nás privedie k usadlostiam na asfalt. cestu, ktorá prechádza oblúkom popri kamennom kríži k ďalším domom. Od nich vpravo cestou a chodníkom ku kaplnke. Dolu chodníkom a poľnou cestou na asfalt. cestu v Riečke. (vpravo kríž, vľavo mohutné lipy). Po asfalt. ceste vľavo asi 150 m, potom vpravo chodníkom cez jarok a popri dome na chrbát Klopotova. Na ňom po ceste priamo cez polia a chodníkom okolo troch krížov a vodojemu dolu do centra Hriňovej.


 

 4.)  Hriňová (490m) – vodná nádrž (565 m, 3/4 h.) – dolina Hukavy (730 m, 1 ½ h.) – Snohy (900 m, 2 ¼ h.) – Bradkovský most (600 m, 4 h.) – Hriňová (490 m, 5 ½ h., opačným smerom 5 ½ h.)
Celá trasa je bez značiek a vedie väčšinou po asfalt. cestách.
Z centra Hriňovej po hl. ceste na Brezno. Po 2 km vľavo asfalt. cestou popri objektoch VDI Rozkvet a cez Slatinu. Vystúpime k hrádzi vodnej nádrže a po jej brehu k ústiu potoka Hukava. Vľavo odbočuje stará cesta ku chate na Poľane, my pokračujeme hore údolím a na rázcestí vpravo hore do osady Snohy. Prejdeme osadou na horný koniec k posledným domom vpravo od kaplnky. Ďalej tvrdej lesnej ceste dolu do údolia potoka Snoha a po asfalt. k toku Slatiny. Jej údolím na hl. cestu a k autobus. Zastávke Biele Vody, rázc. Odtiaľto je to do Hriňovej po hl. ceste 7 km.


 

 5.)  Hriňová (490 m) Nemcovka (759 m, ¾ h.) – Kubová (1 h.) – Mikulášsky prameň (2 ¼ h.) Bratkovský most (4 h.) – vodná nádrž (565 m, 5 ¼ h.) – Hriňová ( 490 m., 6 h., opačným smerom 6 h.)
Celá trasa je bez turistických značiek. Z centra Hriňovej k espresu “S“. Pred ním vpravo lesnou cestou k cintorínu a popod vodojem na križovatku lesných ciest. Ideme priamo cestou do kopca, na ďalšej križovatke pokračujeme v priamo v stúpaní. Pri ceste sú staré orechy a gaštany. Prídeme na Kubovú k lesnej škôlke s poľovníckou chatkou. Pod škôlkou, pri jarku s jelšami, je upravený prameň. Z Kubovej hrebeňom širokou lesnou cestou na okraj lesa pri osade Komárno. Po príchode na asfalt. cestu hneď vľavo lesnou cestou cez pás lesa na pasienky. Pred nami – za údolím – je osada Bratkovica. Zostupujeme poľnou cestou, v mieste, kde sa stáča vpravo, zídeme vľavo k potoku a k upravenému prameňu minerálnej vody (Mikulášsky prameň). Vhodné miesto na odpočinok. Od prameňa popri potoku na asfalt. cestu a po nej k horárni Bratkovský most. Prekročíme cestu Brezno – Hriňová a po lesnej ceste obídeme vodnú nádrž až na asfalt. cestu, ktorá prichádza z osady Snohy (trasa č. 4). Okolo hrádze do centra Hriňovej.


 

 6.)  Hriňová (490 m) – Košútka (725 m,1h.) – Vrchdobroč (918 m, 2h.) – Žuraviny (922 m, 2 ½ h.) – Detvianska Huta (982 m, 4 h.) – Hriňová (490 m, 5 ¾ h., opačným smerom 5 ¾ h.).
Z centra Hriňovej po zelených značkách do Slanca. Za poslednými domami vpravo cez potok a hore pastvinami na hrebeň Košútky. Značky nás privedú do osady Vrchdobroč k autob. zastávke (vpravo žlté značky do mýtnej resp. Podkriváňa, 3 h., vľavo asfalt. cesta do Detvianskej Huty, bez značiek 1 ¼ h.). Stúpame podľa zelených značiek na okraji lesa (spätné pohľady na Poľanu), tu vľavo a otvoreným terénom k televízdnej retranslačnej veži na Žuravinách. Prídeme na asfalt. cestu, po nej na rázcestie, z ktorého značky pokračujú na Táňovo (929 m, ½ h.). My ideme v ľavo asfalt. bez značiek za stálych výhľadov na Poľanu, Bykovo, Klenovský Vepor a Nízke Tatry. Prejdeme plytkým údolím s lazmi Čechánky a cez chrbát do Detvianskej Huty. Okolo kostola do stredu dedinky k pošte. Vľavo po hl. ceste, z nej hneď vľavo (smer Vrchdobroč) a po 50 m vpravo pomedzi domy von z dedinky. Pri skupine domov vpravo poľnou cestou na hrebeň. Sledujeme ho cestou pomedzi polia a popri kríži s lipami k posledným domom Štolianska. Cesta vojde do lesa a mierne stúpa, potom sleduje hrebeň. Na jeho málo výraznom rozdelení cestou vpravo. Klesáme na pasienky Grapy s borievkami (výhľady na Hriňovú s Poľanou v pozadí). Pri oplotení vľavo chodníkom, na okraji lesa prekročíme potok a za ním vpravo dolu cestou až do centra Hriňovej.


 

 7.)  Hriňová (490 m) – Košútka (725 m, 1 h.) – Jaseňovo (670 m, 1 ľ h.) – Hriňová (490 m, 2 ¼ h., opačným smerom 2 h.).
Na Košútku po zelených značkách ako pri trase č. 6. Na hrebeni opustíme značky a ideme vpravo k lesu. Jeho okrajom k samotám Horné Paučíkovo (výhľady na Javorie, Poľanu a okolie Detvy). Vpravo dolu do osady Jaseňovo. Cestou na sever a dolu popod vykrývač (výhľady na Hriňovú a Poľanu) do centra mesta.


 

 8.)  Hriňová (490 m) – Kubová (780 m, 1 h.) – Komárno (820 m, 13 h.) – Mikulášsky prameň (750 m, 2 ¼ h.) – Bratkovica (860 m, 2 ¾ h.) – Biele Vody (940 m, 4 h., opačným smerom 3 1/2 h.).
Prístupová trasa k turistickej chate Biele Vody. Bez značiek. K Mikulášskemu prameňu ako pri trase č. 5. Od prameňa cez potok a hore svahom poľnou cestou do osady Bratkovica (sprava trasa č. 9). Pri kaplnke vľavo, potom vpravo k domom na okraji lesa. Lesnou cestou na nevýrazný hrebeň, na ňom vľavo a potom vpravo lesnou cestou k potoku. Údolím hore po asfalt. ceste do osady Biele Vody a k turistickej chate.