Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Peter  Kamenský

* 22. mája 1935,  + 15. februára 2020

Kamensky 1

Narodil sa 22. mája 1935 v Hriňovej rodičom Kamenským, ako ôsme dieťa. Vyrastal v maloroľníckej rodine.

Po skončení Národnej školy v Hriňovej - Raticov Vrch pokračoval v štúdiách na Strednej meštianskej škole v Hriňovej, kde ukončil štúdium záverečnou skúškou. Prihlásil sa na Vojenskú školu, no pre zdravotné dôvody ho neprijali, tak začal študovať na gymnáziu vo Zvolene, kde zmaturoval . Po maturite pokračoval v štúdiu  popri zamestnaní na Pedagogickej škole v Lučenci. 

Začal  učiť v Hriňovej na Národnej škole  1.-5. ročník., kde pôsobil mesiac a následne bol preložený  na Národnú školu na Mangútovo, kde pôsobil jeden rok.

Odtiaľ odchádzal na základnú vojenskú službu, kde odslúžil dva roky.

Po skončení základnej vojenskej služby nastúpil pracovať do Okresného domu pionierov, kde pôsobil tri roky.

Odtiaľ prešiel do Detského domova v Hriňovej. Osem mesiacov pracoval ako vychovávateľ.

Od 1. septembra1960 bol preložený na Národnú školu v Detvianskej Hute – Vrch Dobroč, kde pôsobil 15 rokov.

Popri pedagogickej činnosti aktívne pracoval  na poli kultúry a pri osvetovej činnosti.

Premietal filmy, nacvičoval divadelné hry a organizoval rôzne kultúrne programy.

Posobil ako Miestneho národného výboru v Detvianskej Hute a bol predsedom školskej, zdravotnej a sociálnej komisie.

Spolu s predstaviteľmi obce sa starali o zlepšenie životných podmienok v odľahlých osadách. Počas neľahkého obdobia sa začala obyvateľom slúžiť nová cesta, telefón a dochádzať poštový doručovateľ. Aby sa tieto veci podarili, zaangažovaná bola dokonca i prezidentská kancelária.

V septembri roku 1975 sa presťahoval do rodnej obce Hriňovej, kde spolu s manželkou postavili rodinný dom. S tým súvisel  aj nástup  do ZŠ Hriňová, kde potom učil až do dôchodkového veku.

Na zaslúžený odpočinok  odišiel v roku 1995.

Po príchode do Hriňovej, začal aktívne pracovať v Zbore pre občianske záležitosti, kde mal na starosti smútočné rozlúčky a občianske pohreby. Túto činnosť zastrešoval až do roku 1990, kedy bol ZPOZ zrušený.

Svojou aktivitou bol nápomocný aj odboru Matice slovenskej v Hriňovej, kde pracoval, ako jej podpredseda. Spolu s ostatnými členmi výboru sa starali o zachovanie ľudových tradícií na Podpoľaní.

Pôsobil ako poslanec miestneho výboru a ako člen rady bol poverený sobášiť.

Jeho celoživotná aktivita v mnohých oblastiach mu nedovolila zaháľať ani na zaslúženom odpočinku a ako dôchodca stále rozdáva svoje zručnosti a skúsenosti mladším pokračovateľom. Viacerých naučil pliesť košíky z vŕbového prútia, či viazať brezové metly.

Keďže s učiteľským povolaním silne súvisela aj znalosť rôznych ručných prác vštepoval to aj chlapcom, ktorí o ne javili záujem. Ešte aj v súčasnej dobe učí nadšencov pliesť kapce z ovčej vlny.

Zúčastňuje sa na tradičných podujatiach, ktoré usporadúva naše mesto, kde dodnes prispieva svojou zručnosťou a skúsenosťami. Veríme, že mu to jeho zdravie ešte dlho dovolí.

Kamensky 2Kamensky 3Kamensky 4