Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

Drevenica d4

Mesto Hriňová pristúpilo na jar 2016 ku kúpe dreveného domu, nachádzajúceho sa takmer v centre mesta, v miestnej časti „ Paprčkovci.“ Mesto už dlhšie uvažovalo o kúpe historického objektu, ktorý by slúžil ako miestne múzeum a reprezentoval by históriu, tradície, súčasný život v meste. Objekt a expozícia v ňom je primárne venovaná osobnosti prof. Štefana Nosáľa (1927-2017), rodákovi z Hriňovej, umeleckému vedúcemu súboru Lúčnica. Zámerom mesta Hriňová je preto vzdať úctu pamiatke prof. Štefana Nosáľa pre nasledujúce generácie a vytvoriť tak dôstojné miesto pre prezentáciu jeho celoživotného diela. Expozícia sa venuje jeho detstvu, vzdelaniu, pôsobeniu v tanečnej skupine Odzemkári, súbore Lúčnica, publikáciám, oblasti hudby, filmu a ďalším témam. Dielo, ktoré nám prof. Štefan Nosáľ zanechal je mimoriadne rozsiahle a bude vyžadovať zbierkovú a dokumentačnú činnosť aj v nasledujúcich rokoch. Chceme preto naďalej pokračovať v zbieraní a uchovávaní predmetov, dokumentov, fotografií a ďalších pamiatok, ktoré s touto významnou osobnosťou úzko súvisia.  Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa bude zároveň inštitúciou, ktorá sa bude venovať regionálnej výchove pre miestne základné a umelecké školy, miestne združenia a folklórne súbory. Počas roka plánujeme organizovať remeselné dielne, pre ktoré je vyčlenená jedna z miestností drevenice. Ich cieľom bude oživiť a odovzdať zručnosť zanikajúcich remesiel, ako napríklad vyšívanie krivou ihlou, ľudové šperkárstvo, výroba ľudových hudobných nástrojov, rezbárstvo a iné. Jej smerovanie vidíme aj vo výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti regionálnej histórie a etnografie, keďže Hriňová je bohatá na rozmanitosť folklórnych prejavov a historických udalostí, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. 

d1 d2

Predmetný objekt je jedným z posledných príkladov tradičnej architektúry zachovanej priamo v centre mesta. Objekt bol však od roku 2000 neobývaný a nevyužívaný, takže bolo nutné pristúpiť  k záchranným a rekonštrukčným prácam. Objekt samotný je jednou z najmladších drevených stavieb v Hriňovej, i okolí. Bol postavený na mieste starších drevených domov, ktoré však boli pri prechode frontu vo februári 1945 nemeckou armádou vypálené. Výstavba drevenice začala už v roku 1945 a dokončená bola na jar 1946. Materiál dodaný na stavbu objektu bol poskytnutý pôvodným majiteľom  - Matúškovcom / Kohútovcom / vládou ČSR, ako istú formu reparácie za vojnové škody. Pôvodné drevené domy, ktoré vznikali do 30.tych, či 40.tych rokov boli stavané z ručne kresaného dreva, bielené vápnom, kryté šindľovou, alebo slamenou strechou. Hriňovská drevenica je postavené z pílených trámov a krytá je bielou, tzv.  kalinovskou škridlou. Zmenou oproti starším dreveným objektom sú i pomerne vysoké stropy, i využitie betónu vo viacerých fázach výstavby domu. Jedinečnosť objektu vyplýva z pomerne pôsobivého estetického prevedenia verandy – gánku, ktorý je tvorený ručne vypiľovanými latkami, ale i úpravou okeníc, ktoré sú rovnako vypiľované a  svojou zelenou farbou tvoria príjemný farebný kontrast.

d3

Po istom čase sa pôvodní majitelia objektu z Hriňovej odsťahovali a dom od nich odkúpila rodina Hukľovcov, pôvodom z Hriňovej – Krivčíka. Manželia Hukľovci v drevenici nevykonali takmer žiadny zásah, preto dodnes stojí  vo svojej pôvodnej podobe. Predmetný objekt leží takmer v centre mesta, v tesnej blízkosti hlavnej cesty a nedá sa prehliadnuť. Tieto faktory, spoločne s jeho stavom a vizuálnou príťažlivosťou ho priam predurčili na to, aby slúžil na propagáciu života v meste, na základe histórie a tradičného bývania na hriňovských lazoch. Objekt bol verejnosti sprístupnený 16.08.2019.

Rekonštrukciu a vybavenie expozície finančne podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Mimoriadne poďakovanie patrí rodine prof. Štefan Nosáľa, zamestnancom MsÚ Hriňová, umeleckému súboru Lúčnica a jej bývalým členom, ako aj zahraničným dobrovoľníkom zo skupiny Be the Change Generation.

V prípade záujmu o návštevu objektu kontaktujte Turistické informačné centrum Hriňová: 0918 877 561

Nájsť drevenicu na mape.

Text: Mgr. Lukáš Jurčo, Mgr. Michal Machava