Obsah

Kostol sv. Petra a Pavla v Hriňovej

Kostol sv. Petra a Pavla patrí k významným dominantám mesta Hriňová a je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok SR. Počiatky realizácie stavby siahajú do 30. rokov 20. storočia. Konkrétne  22. decembra 1926 bol kúpený pozemok od Jozefa Štullera. K samotnej výstavbe sa pristúpilo až v r. 1939. Organizoval ju vtedajší správca farnosti Dp. Jozef Bundzel. Stavba prežila rôzne krízy, vojnu a prevraty. Dokončená bola posviackou, vyslúženou biskupom Dr. Andrejom Škrábikom, 8. septembra 1947. Počas ďalších rokov boli zavesené tri zvony (1951), kolaudácia orgánu (1955) a nainštalovanie vežových hodín (1970). Jeho rozmery v metroch sú: 37x12 x13 /dĺžka, šírka a výška kupoly/. Štýl je kompozičný s prvkami gotických línií. Architektonika: železobetón s tehlovou náplňou. Svätyňa je polygonálna, priestorovo pomerne malá. Klenbu tvorí hviezdica, rebrá sa zbiehajú vo svorníku. Dve okná zobrazujú olejomaľbou sv. Cyrila a Metoda. Víťazný oblúk je lomený, vysoký a nevýrazný. Pôdorys kostola je v tvare kríža. Nad priestorom, kde sa kríži hlavná loď s priečnou, je klenba v podobne osemcípej hviezdicovej kupoly. Ostatná klenba má lomený oblúk. Vzadu sa nachádza chór s organom – svojou veľkosťou druhý najväčší v Banskobystrickej diecéze. Pod chórom je priestranná predsieň. Vo fasádnom priečelí stojí štíhla 32 m vysoká veža. V nej sú tri zvony. Hlavný oltár je novogotický. Zhotovil ho B. Kafka v Š. Kostelci, akad. Sochár Fr. Štefunko v Martine. Bočný oltár Kalvárie s platikami od Fr. Štefunku z r. 1943 a Krížová cesta s reliéfmi od toho istého autora. Celkový vzhľad kostola by viac vynikal, keby stál na vŕšku. Zvnútra však pôsobí mohutným dojmom. Je to dielo moderného staviteľstva, ktoré zladilo štíhle prvky gotiky s architektonickými možnosťami železobetónu. Ako sme uviedli v predchádzajúcom čísle – stavbu organizoval a viedol Dp. Jozef Bundzel. Ako uvádza história: „Bolo to osožné, že práca išla tak pomaly. Prvotné plány neboli také veľkolepé. Vtedy sa viac hľadelo na úspornosť ako dôstojnosť.“Náklad na stavbu bol asi milión korún - okrem vnútorného zariadenia, ktoré do kostola len postupne zadovážili. Napr. lavice len v r. 1965.

(Zdroj: História Hriňovej a jej farnosti – II. Časť. Kostol sv. Petra a Pavla, Spracované podľa materiálov Diecézneho archívu BB diecézy)

n