Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mesto Hriňová zverejňuje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sadzobník poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony v zmysle ustanovení zákona o správnych poplatkoch.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Hriňová.pdf (368.01 kB)