Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901