Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Miloš Brašeň                    Brašeň Miloš

Adresa: Vajanského 1599/8, 962 05 Hriňová

Mobil: 0904/438159

E-mail: milos.brasen@hrinova.sk

 

Poverenie_zástupca primátora.pdf (106.33 kB)

Určenie odmeny zástupcu primátora (61.98 kB)

§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

Zastupovanie starostu

(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2)

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3)

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.