Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

  • Vstup na Mestský úrad je pre verejnosť uzatvorený.
  • Pre verejnosť je zatvorené Mestské kultúrne stredisko a Turistické informačné centrum.
  • Komunikácia s Mestským úradom je možná výlučne elektronickou, písomnou formou alebo telefonicky - kontakty na vedúcich zamestnancov MsÚ sú na webovej stránke mesta Hriňová a na vstupných dverách do budovy MsÚ  kontakt/
  • Pri vstupe do MsÚ bola inštalovaná poštová schránka pre doručovanie písomností.
  • V súvislosti s úhradou miestnych daní a poplatkov využívajte výlučne elektronické platby.
  • Kvôli úhradám za využitie Domu smútku nie je potrebné iniciatívne navštevovať MsÚ, poverený zamestnanec Vás bude telefonicky alebo písomne kontaktovať.
  • -   činnosť matriky a evidencie obyvateľov po telefonickej dohode s JUDr. Marianom Babicom (0918 428 052),

    - pomoc pri podávaní daňových priznaní po telefonickej  dohode s Ing. Slávkou Gombalovou (0907 090 550)

      v dňoch pondelok a piatok v čase od 9:00 – 11:00 hod.

                     streda od 12:00 – 16:00 hod.

  • Mestská knižnica v Hriňovej  výpožičné služby neposkytuje. Služby mestského rozhlasu  môžete využiť od 13,00 do 15,00 hod.

 

Pondelok      7:15 - 11:15     12:00 - 15:30 hod.

Utorok          nestránkový deň

Streda           7:15 - 11:15     12:00 - 16:30 hod.

Štvrtok          nestránkový deň 

Piatok            7:15 - 11:15     12:00 - 14:30 hod.