Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

26.10.2020

riaditeľské voľno  1

Riaditeľské voľno - ZŠ s MŠ Hriňová, Krivec.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová udeľuje deťom materskej školy dňa 27. októbra 2020 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky pitnej vody). Žiaci 1. stupňa ZŠ sa v tento deň budú učiť dištančne podľa upraveného rozvrhu. (Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozhodnutia ministra školstva SR.) V prevádzke nebude ani školský klub detí a školská jedáleň. Prevádzka materskej školy a prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa sa začne v stredu dňa 28. októbra 2020.

Detail

26.10.2020

Odstávka vody Hriňová

Odstávka vody Hriňová

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že zajtra t.j. dňa 27.10.2020 bude z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí, prerušená dodávka pitnej vody od 8:30 hod. do 13:00 hod. v meste Hriňová ul. Vrchárska, Bystro a Staré sídlisko.

Detail

26.10.2020

testovanie

HĽADÁME ZDRAVOTNÍKOV PRE TESTOVANIE NA COVID -19

Okresný úrad Detva nás požiadal o pomoc pri hľadaní zdravotníckych pracovníkov pre celoplošné testovanie na COVID 19 v dňoch od 30.10. do 1.11. a od 6.11. do 8.11.2020. Prosíme záujemcov (lekárov, zdravotné sestry), aby sa prihlásili na adresu: prednosta@hrinova.sk Do mailu uveďte Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo. Ďakujeme.

Detail

23.10.2020

informácia MO

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Detail

23.10.2020

testovanie

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV PRE ADMINISTRATÍVNE PRÁCE PRI TESTOVANÍ NA COVID -19

Drahí Hriňovčania, v prípade, že máte záujem a ochotu pomôcť nášmu mestu pri testovaní ako administratívny pracovník v dobe od 30.10. do 1.11. a od 6.11. do 8.11.2020, prosím, prihláste sa na prednosta@hrinova.sk Do mailu uveďte Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo. Potrebná znalosť ovládania práce s PC. Ďakujeme. Mesto zabezpečí pre našich dobrovoľníkov ochranný odev, respirátor, štít, rukavice, stravu. Okrem toho odmena za jeden deň bola z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR určená na 70 eur.

Detail

22.10.2020

Dotácie z Fondu na podporu umenia 2020 - Mestská knižnica 1

Dotácie z Fondu na podporu umenia 2020 - Mestská knižnica

Získaním finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia naša mestská knižnica v roku 2020 rozšírila svoj knižný fond o 283 nových titulov.

Detail

21.10.2020

obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania

Detail

21.10.2020

obr.

Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Detail

13.10.2020

Registrácia chovov ošípaných 1

Registrácia chovov ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Detail

12.10.2020

obr.

Oznam

Oznamujeme Vám, že v čase Sviatku všetkých svätých môžete kontaktovať Ing. Svoreňovú Margarétu na tel. č. 0917 260 222, 045/3210 106 v prípade platby za hrobové miesto a rôzne nejasnosti spojené s pohrebiskom.

Detail

02.10.2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  do 30. októbra 2020 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Detail

30.09.2020

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej

Mesto Hriňová získalo v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v hodnote 23 599,00 Eur. Realizáciou projektu ,,Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej" boli uskutočnené rozsiahle práce v interiérových a exteriérových častiach objektu. Predovšetkým modernizácia garážových , šatňových a sanitárnych priestorov. Výmena okien, garážových dverí, elektroinštalácie, osadenie odsávacej technológie a iné práce, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zveľadeniu objektu a akcieschopnosti členov DHZ Hriňová v krízových situáciách.

Detail

29.09.2020

Opatrenia Mestského úradu v Hriňovej v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

Opatrenia Mestského úradu v Hriňovej v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážení spoluobčania, v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 mesto Hriňová sprísňuje režim vybavovania stránok na jednotlivých oddeleniach mestského úradu.

Detail

29.09.2020

Okresné športové hry seniorov

Okresné športové hry seniorov

Dňa 22. septembra 2020, napriek problémom spôsobeným korona-vírusom, usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na futbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnilo cca 80 seniorov zo ZO JDS Hriňová, ZO JDS Korytárky, ZO JDS Dúbravy a domácej ZO JDS Detva

Detail

28.09.2020

obr.

Tlačová správa k SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

30.10.2020

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené 1

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené

Tvorivé remeselné dielne v Hriňovskej drevenici Š.Nosáľa.

Detail

06.11.2020

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené 1

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené

Tvorivé remeselné dielne v Hriňovskej drevenici Š.Nosáľa.

Detail

20.11.2020

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené 1

Tvorivé remeselné dielne - Zrušené

Tvorivé remeselné dielne v Hriňovskej drevenici Š.Nosáľa.

Detail

19.11.2019 - 31.12.2020

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020 1

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2020

Detail