Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 ThDr. Ján Ďurica SJPhD.

Narodil sa 30. júla 1943 v Hriňovej. Slovenský teológ, vedúci Katedry pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického právaTeologickej fakulty Trnavskej univerzity v TrnaveMagisterský titul získal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1966. Po štúdiu na Pápežskej teologickej fakulte vo Varšavenadobudol titul Licenciát teológie (ThLic.) (1992) a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave obdržal doktorát teológie a titul PhD

Dňa 26. 10. 2013 bolo Jánovi Ďuricovi udelené ocenenie čestného občana mesta Hriňová za celoživotné dielo kňaza a predagóga  Významný hriňovský rodák v časoch totalitného režimu bol perzekvovaný a pôsobil v tajnej cirkvi.

.

.