Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Fašiangy

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov je tradičný fašiangový sprievod, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Aj v našom meste sa konajú Fašiangy, ktoré organizuje miestny odbor Matice slovenskej v Hriňovej, folklórne súbory a mesto Hriňová. Po meste chodí sprievod v rôznych maskách ako napríklad: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť.

Stavanie a váľanie Májov

 Každoročne pri domoch, kde vyrastajú driečne dievčatá sa z večera do rána objavia vysoké štíhle „Máje“, ktoré až do konca mesiaca lásky symbolicky ukazujú všetkým, že o tieto je naozajstný záujem zo strany mládencov a niekto ich má rád. Na konci mája, zvyčajne folklórny súbor Hriňovčan ich aj váľa. Folklórny súbor Hriňovčan, stavia a váľa aj mestský máj, ktorý je postavený na námestí v meste Hriňová. Celé podujatie je sprevádzané pekným kultúrnym vystúpením.

májemmaj

Gazdovanie na Hriňovskych lazoch

Je festival, ktorý sa koná väčšinou koncom augusta a začiatkom Septembra. ,,Gazdovanie na Hriňovských lazoch má ukázať návštevníkom ako sa voľakedy žilo na Podpoľaní. Každý návštevník sa môže preniesť v čase a vyskúšať si aj kosenie a mlátenie obilia, vyberanie zemiakov, bielenie plátna a zhodnotiť tak náročnosť roboty našich predkov. Na festivale je niekoľko dvorov, v ktorých sa tí, čo prídu, stretnú s tradičnou kuchyňou Česka, Maďarska a Poľska a tiež so špecialitami našich starých mám. Zámerom podujatia je naučiť mladú generáciu úcte k práci predchádzajúcich generácií. Na festivale však bude rezonovať aj folklór, ktorý má v Hriňovej veľkú tradíciu. Značná časť programu bude v réžii domáceho folklórneho súboru Hriňovčan. 

GazdovanieGazdovanie

 Betlehemci (24.12 -26.12.)

Betlehemci predstavovali pastierov, ktorí pri narodení Ježiška išli za hviezdou, aby ho obdarovali a poklonili sa mu. Hriňovskí mládenci saBetlehemci snažila nacvičiť a pripraviť si vianočné pochôdzky.. Anjel nosieval boží stánok – betlehem a štyria pastieri volali za sebou nechápavého Kuba. Betlehemci sa zišli po štedrovečernej večeri, idú na polnočnú omšu a odtiaľ chodia koledovať po domoch až do Štefana. Za predvedený program dostávali koláče, klobásy, pálenku a peniaze. Betlehemci predstavovali pre deti najmenej trojdňovú zábavu. Už pri odchode z kostola sa stretávalo niekoľko Kubov, ktorí rôznymi figliarskymi kúskami, strašením detí upútavali na seba pozornosť.