Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola s materskou školou, Školská1575, Hriňová

Riaditeľka: Mgr. Iveta Krížová

Zástupkyňa: Mgr. Janka Ruggeri - pre I. stupeň ZŠ a špeciálne triedy

                  PaedDr. Ján Kubiš, PhD. - pre II. stupeň ZŠ

                  Mgr. Jana Melicherová - pre materskú školu 

Tel.: 045/54 974 85

e-mail: 1zs@zshrinova.edu.skhttp://www.zshrinova.edu.sk 

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

Riaditeľka: Mgr. Janette Bečárová

Zástupkyňa: Mgr. Mária Paučová

 Tel.: 045/54 974 16, 0915 820 142

 

Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Lenka Pavlovičová

Tel.: 045/54 97 088

 

e-mail: zskrivec@gmail.comhttp://www.zs2hrinova.edu.sk

 

Základná umelecká škola, Školská 2643, Hriňová

Riaditeľka: Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD.

Tel.: 045/54 972 90

 

e-mail: zushrinova@stonline.skhttp://www.zus-hrinova.ic.cz

 

Materská škola, Janka Kráľa 1615, Hriňová

 Riaditeľka: Bc. Martina Csanková, DiS

 

Tel.: 045/54 972 80

 

E-mail: msjanka.krala@zoznam.sk