Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Evidencia nehnuteľností a ekonomických činností

 

- evidencia majetku Mesta Hriňová

 

Vyjadrenie k osvedčeniu

 

Zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne a určenie  času predaja

 

Rybárske lístky

 

Poplatky: týždenný lístok - 1,5 €
              mesačný lístok - 3 €
              ročný lístok -      7 €
              trojročný lístok- 17 €
 

Upozornenie: Deti do 15 rokov sú oslobodené od správneho poplatku, rybársky lístok vybavuje zákonný zástupca dieťaťa.

 

Ohlásenie činnosti SHR

 

Nájomné zmluvy

 

Evidencia obyvateľov

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie pobytu v rámci mesta

Prihlásenie na prechodný pobyt

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Odhlásenie pobytu

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

 

Pridelenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla

 

Matrika

 

Náplň práce