Obsah

- Doprava:

Cenník služieb Mesta Hriňová - autodoprava (318.26 kB)

 

Ceny za hodinu výkonu: ÚDS 114 46,00 € /hod.
  UNC 060 25,00 € /hod.
  LIAZ (S3) 25,00 € /hod.
  T-815 4x4 25,00 € /hod.
  Tatra Phoenix  6x6 (S3) 27,00 €/hod.
  Nissan Cabstar – plošina 30,00€/hod
  Plošina + pilčík 45,00€/hod
  Vývoz žumpových vôd     KU Hriňová 30€ - vytiahnutie a doprava
   KU Detvianska Huta 35€ - vytiahnutie a doprava
   KU Látky 40€ - vytiahnutie a doprava
  Uskladnenie žumpových vôd na ČOV 2,7 € /hod.
     

  

Ceny za km výkonu: LIAZ 1,60 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  T- 815 4x4 2,00 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  Tatra Phoenix  6x6 2,00 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  V3S 1,80 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
Vozene vody:   1,80€/km+ aktuálna cena vody+ strojník

Cenník výkonov v autodoprave je stanovený v hodinovej a kilometrovej sadzbe. V hodinovej sadzbe je stanovená cena práce vozidiel  S3  v čase práce s ÚDS-kou. Ceny sú stanovené na základe kalkulácií z nákladov v r. 2022.

Nahlasovanie objednávok  na t. č. 0905 496 871, 045/3210 113, 045/3210106.

 

- Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

- Údržba verejných priestranstiev

- Zvoz objemového domového odpadu

- Správa cintorína a domu smútku - evidencia