Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

- Doprava:

Cenník služieb Strediska služieb MsÚ Hriňová

 

Ceny za hodinu výkonu: ÚDS 46 € /hod.
  UNC 060 22,50 € /hod.
  Vývoz VOK 22,70 € /hod.
  Ťahanie fekálií 27,40 € /hod.
  LIAZ 22,80 € /hod.
  Š-706 22,80 € hod.
  T-815

23,70 € /hod.

  MULTICAR-plošina 28,80 €/hod.

  

Ceny za km výkonu: LIAZ 1,30 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  Š 706 1,30 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  T-815 1,70 € /km + 1,10 € / 15 min. nakl. a vykl.
  A-30 1,30 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.
  V3S 1,60 € /km + 1,00 € / 15 min. nakl. a vykl.

 

- Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

- Údržba verejných priestranstiev

- Zvoz objemového domového odpadu

- Správa cintorína a domu smútku - evidencia

 

Cenní kvýkonov v autodoprave je stanovený v hodinovej a kilometrovej sadzbe. Vhodinovej sadzbe je stanovená cena práce na ÚDS-ke, UNC 60, vývoz VOK, fekál a autá sklápače v čase práce s ÚDS-kou.

Ceny sú stanovené na základe kalkulácií z nákladov v r. 2011.