Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako je možné získať požadované informácie

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií – infozákon v aktuálnom znení – 01.01.2016) č. 211/2000 Z. z.

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Interná smernica č. 2-2011 o slobodnom prístupe k informáciám+tlačivá