Obsah

Správy

#

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2024

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 4. -5.5.2024 medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana. Festival je od svojho založenia v roku 2014 v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 7. 5. 2024 | Autor: správca webu
MFF

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2023

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 28.-29.4.2023 desiaty ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana. Na festival sa prihlásilo 11 súťažných filmov zo Slovenska a Čiech. Filmy boli rozdelené do dvoch súťažných blokov. celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: správca webu
#

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2022

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 30.4. – 1.5.2022 deviaty ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: správca webu
 Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2021 3

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2021

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 23.4 - 3.5.2021 ôsmy ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ opäť v online priestore na YOU TUBE. celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor: správca webu
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2020 1

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2020

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 1.-8.5.2020 siedmy ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ nie v priestoroch mestského kina Poľana, ale v online priestore na YOU TUBE. celý text

kultúrne podujatia | 1. 4. 2020 | Autor: správca webu

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ - Vyhodnotenie

 

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 1. – 3. mája medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana, ktoré bolo zdigitalizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.
Na festival sa prihlásilo 23 súťažných snímok z celého Slovenska a a 2 súťažné filmy z Nemecka. Filmy boli rozdelené do piatich blokov podľa tematiky, ktorú zachytávali.
Filmový festival otvorilo spoločenstvo „Duša fujary“ pod vedením Dušana Holíka. Pred samotnými súťažnými blokmi, organizátori zaradili nesúťažnú snímku Rok na Hriňovej, ktorá zachytáva ľudové zvyky počas celého roka na Podpoľaní.


Filmári, ktorí sa zúčastnili osobne na festivale mali pripravený pestrý program. Dostali možnosť zozbierať filmový materiál počas turistických výletov po Hriňovských lazoch a výstupe k vodopádu Bystrô. Rozptýlenie a zábavu si vychutnali na tradičnej ľudovej zábave v priestoroch mestského kultúrneho strediska Hriňová.
Záverečný súťažný blok a vyhlásenie sa konalo v sobotu. Pred vyhlásením výsledkov, návštevníci zhliadli nesúťažné premietanie, počas ktorého videli animované filmy žiakov ZŠ a MŠ Krivec v Hriňovej a film Vlada Kružicu zo Zvolena s názvom Putovanie za Konkordiou. Po nich vystúpil DFS Hviezdička a FS Hriňovčan.
Na záver odovzdala predsedníčka poroty Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. , odovzdala ceny víťazom a popriala novému festivalu veľa ďalších filmov, autorov a divákov do ďalších ročníkov.
Organizátori vyžrebovali 17 výhercov, ktorí sa zapojili do hlasovania o cenu diváka. Ceny venovali: Ski centrum Košútka, Reštaurácia Biely dom a Mesto Hriňová.
 

Víťazný film: Paľo Žiak, furman z Vrch Slatiny
Autor filmu, Ing. Ján Kuska, prostredníctvom svojej kamery sprostredkúva život furmana Paľa Žiaka z Vrch Slatiny. Očami hlavného hrdinu môžeme nazrieť do bežného kolobehu života, ktorého súčasťou je staranie sa o svoje živobytie ťažkou prácou v lese na voloch. Zároveň vyzdvihuje jedinečnosť a tradíciu ťažby dreva v lese na voloch, ktorá je už raritou na Slovensku. Vo filme vidíme, ako furman odovzdáva túto tradíciu svojim synom a tým sa ju snaží zachovať.

VYHODNOTENIE FILMOVÝCH PRÍSPEVKOV
1, Cena- Ing. Ján Kuska ,,Paľo Žiak, furman z Vrch Slatiny“
2, Cena- Miroslav Ciglian ,,Na salaši Pastierska“
3, Cena- Beáta Oravcová ,,Remeslá pod Tatrami“
- Peter Poboček ,,Norik Muránsky“

C E N A D I V Á K A
ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová ,,Stridžie dni“

Čestné uznanie
1, Mgr. Anton Trebuľa za rozvoj regionálnej výchovy
2, Winfrídovi Skrobekovi (Nemecko) za film Fujara

Poďakovanie patrí aj našej odbornej porote:
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc
Ing. Igor Hraško, poslanec NR SR
Doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD
Mgr. art. Roman Varga
Ing. Jozef Krnáč, PhD.

Poďakovanie sponzorom:

Hydrex s.r.o Hriňová, Microstep s.r.o. prevádzka Hriňová, Koliba a.s. Hriňovská mliekáreň ,

Agrosev s.r.o Detva, Káll s.r.o PKM Hriňová a SKI Park Košútka Hriňová