Obsah

Národné kultúrne pamiatky v katastri mesta Hriňová

 

V nasledujúcej tabuľke je register NKP v katastri mesta Hriňová podľa zoznamu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (stav k 22.03.2016).

 

Pamiatkový objekt

Zaužívaný názov PO

Bližšie urč. PO

Číslo ÚZPF

 
 

POMNÍK

Pomník padlým v SNP

padlí v SNP

1157

 

 

POMNÍK

Pomník padlým v II.sv.v.

padlí v II.sv.v.

1158

 

 

KOSTOL

Kostol sv. Petra a Pavla

r.k.sv.Petra a Pavla

1096

 

 

TABUĽA PAMÄTNÁ

Pam. tabuľa partizánskeho štábu

partizánsky štáb

2874

 

 

PRIESTOR PAMÄTNÝ

Bunkre a zákopy

SNP

2876

 

 

DOM ĽUDOVÝ

Ľudový dom

kameň

1887

 

 

DOM ĽUDOVÝ

Ľudový dom

zrubový

1874

 

 

STAVBA HOSPODÁRSKA

Humno

 

1874

 

 

DOM ĽUDOVÝ

Ľudový dom

zrubový

1873

 

 

DOM ĽUDOVÝ

Ľudový dom

zrubový

1872

 

             

 

Zdroj: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, (stav k 22.3.2016) https://www.pamiatky.sk/po/po?Kraj=6&Okres=46&Obec=1377&KatastralneUzemie=1813&Ulica=&OrientacneCislo=&UnifikovanyNazovPO=&CUZText=&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5

 

Prosíme majiteľov NKP, aby využili možnosť čerpania finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu. Viac informácií: www.pamiatky.sk, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

 

.

NKP Vrchslatina

.

NKP Vrchslatina

.

NKP Vrchslatina