Obsah

Správy

Špeciálne ocenenie z Rady Európy 1

Špeciálne ocenenie z Rady Európy

Mesto Hriňová získalo špeciálne ocenenie Rady Európy v rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu, ktoré je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: správca webu
#

Diskusné fórum s riaditeľkou Centra svetového dedičstva (WHC) M. Rössler

Dňa 19.9.2017 sa konalo prvé diskusné fórum s riaditeľkou Centra svetového dedičstva (WHC) M. Rössler v Biosférickej rezervácii Poľana. Ideová myšlienka diskusného fóra: Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo – inšpirácia, príležitosť, uvedomenie, lepší zajtrajšok.
Diskusného fóra sa zúčastnilo 96 zástupcov ministerstiev, samospráv, správcov chránených území, chránených pamiatok, múzeí, akademickej obce, neziskových organizácií, odborníkov a štátnej správy. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: správca webu