Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zisťovanie zamestnancov z radu kritickej infraštruktúry a ich záujem o umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení v období od 11.01. 2021.

Mesto Hriňová pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová.

Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, informujte triednu učiteľku.

Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov, ale aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budete pracovať, resp. mať službu.

Zákon o kritickej infraštruktúre - nájdete ho tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45#p2

Pre umiestnenie musíte doložiť vyplnené tlačivo potvrdené Vašim zamestnávateľom.

Potvrdenie zamestnavatela pre MŠ

Mesto Hriňová má aj v tejto náročnej situácii eminentný záujem vytvoriť pre Vás podmienky, aby bolo o Vaše deti postarané. Ministerstvo školstva v rámci balíka odporúčaní umožnilo otvorenie materských škôl  v týždni od 11. januára 2021, pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Podmienky:
- vyplnený formulár potvrdený zamestnávateľom
(môžete použiť aj toto tlačivo: https://drive.google.com/file/d/1upfK2SnfrF3b8cAdFxFcVJBaImGKNtGf/view?usp=sharing)
- otestovaný rodič (obaja, alebo jeden podľa životnej situácie)

 

Dôležité informácie:
- Deti nebudú vo svojich bežných školských zariadeniach, ale pre tento účel bude zriadená zberná materská škola.
- Pre deti z MŠ: MŠ Jarabová
- Zberné miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí.
- Z dôvodu zabezpečenia stravy a personálu je potrebné, aby ste svoj záujem nahlásili do piatka obeda 8.1.2021.