Obsah

foto - Michal Machava

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bol z iniciatívy samosprávy mesta Hriňová, farského úradu v Hriňovej a rezbárom Jozefom Ďuricom vytvorený impozantný dvojkríž. Dvojkríž s bohatou ornamentikou a symbolmi kresťanskej viery bol umiestnený na kruhovom objazde, pri vstupe do centra mesta a bol posvätený 29.6.2013 biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Majster rezbár Jozef Ďurica vytvoril kríž, ktorý patrí k významným pamätihodnostiam nášho mesta a neodmysliteľne v sebe spája odkaz kresťanskej viery a ľudového rezbárskeho umenia.

Hriňovský dvojramenný Cyrilo-Metodský kríž

 video: https://www.youtube.com/watch?v=Dyuoyh2t6wk

Foto - Michal Machava