Obsah

 

Mestský úrad

Adresa: MsÚ Hriňová
Partizánska 1612
962 05 Hriňová
Telefón: 045/ 3210 100
Fax: 045/ 3210 111
E-mail: mestskyurad@hrinova.sk