Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

C E N A  P R I M Á T O R A  M E S T A 
Oslavy 20. výročia udelenia štatútu Mesta Hriňová -  11. január 2009

Ing. Marian Beňo

Ján Hronček

Jozef Košút

Jozef Hrnčiar

Jolana Hrnčiarová

Vojtech Koronský

Imrich Baláž

Imrich Kučera

Ján Marko

Ing. Štefan Kučera

Pavel Jágerský

Matúš Báťka

Ing. Ján Paprčka

 

120. výročie vzniku Hriňovej - 21.október 2011

Lukáš Latinák st.

Za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva.

Emil Šulek

Za celoživotnú prácu pre rozvoj hriňovského folklóru.

Bohuslav Kaľamár

Za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva.

In memoriam –

Ing. Miroslav Petrus

Za dlhoročnú prácu a úspešné vedenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej.

Ivan Kopačík

Za prínos pre rozvoj kultúry a celoživotnú prácu v Zbore pre občianske záležitosti.

Ján Čipčala

Za celoživotný prínos pri zachovaní ľudového umenia a miestnej kultúry, za rozvoj umeleckého rezbárstva.

  • In memoriam -

Lukáš Latinák

Za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia, za šírenie dobrého mena mesta.

Zuzana Panáková

Za celoživotnú prácu pre rozvoj folklóru a ľudovej kultúry.

  • In memoriam –

Martin Kopor

Za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti kultúry, za propagáciu mesta prostredníctvom rozhlasovej a redakčnej práce.

Jozefovi ,,Danglárovi“ Gertlimu

Za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia, komiksu a ilustračnej tvorby, za šírenie dobrého mena mesta.

Ing. Roman Václavík

Za rozvoj strojárstva a transformáciu významnej strojárskej spoločnosti, ako garanta zamestnanosti v meste Hriňová.

Mgr. Milan Obrtal

Za mimoriadny prínos pri práci s mládežou a šírení dobrého mena mesta prostredníctvom folklóru a ľudového umenia.

 

125. výročie vzniku Hriňovej - 16. september 2016

Anna Kaľamárová

Za celoživotný prínos pri uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry a umenia.

Peter Kamenský

Za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudovej kultúry a tradícií.

Ing. František Indro

Za publikačnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti lesníctva a ochrany životného prostredia, za šírenie dobrého mena mesta.

 

Slávnostné udeľovanie Cien primátora mesta hriňovským lekárom  - 9. marec 2018

 

MUDr. Božena Göllnerová

Za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov.

 

MUDr. Viliam Göllner

Za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov.

 

MUDr. Ján Šlapák

Za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

MUDr. Vojtech Ďuriš

Za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

MUDr. Ján Jankovský

Za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

MUDr. Koloman Kalocsay

Za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 75 rokov.

 

MUDr. Štefan Krnáč

Za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

MUDr. Miloš Dávid

Za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 50 rokov.