Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

František Indro

Indro 1

Narodil sa 17. augusta 1948 v Hriňovej, kde navštevoval aj Základnú deväťročnú školu. Učarovala mu krásna podpolianska príroda. Lesnícke odborné učilište a Strednú lesnícku technickú školu ukončil v Banskej Štiavnici. Lesné inžinierstvo vyštudoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, kde ukončil i postgraduálne štúdium v špecializácii: Technika a technológia ťažbového výrobného procesu u prof. Dr. Ing. Eugena Rónaya DrCs.

Od ukončenia štúdií pracoval v lesnom závode Kriváň v lesoch Hriňovej vo funkciách: technik polesia, technik výroby, samostatný technik ťažbovej činnosti a správca Lesnej správy Poľana až do odchodu do dôchodku.

Dlhé roky pracoval v základnej organizácii i okresnom výbore Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny. V rámci samosprávnych orgánov, ako poslanec mestského zastupiteľstva, pracoval v Komisii ochrany životného prostredia.

Popri svojej práci je známy najmä ako propagátor a publicista lesníctva a ochrany hriňovskej prírody a jej krás, nielen doma na Slovensku ale i v zahraničí. Jeho články sa začali objavovať už v rokoch 1970 v novinách, odborných časopisoch, odborných štúdiách a neskôr v knihách, určených širokej verejnosti. Tomuto poslaniu sa venuje dodnes.

Indro 2