Obsah

Správy

#

Krajská súťaž DHZ 2021

Dňa 26.6.2021 sa DHZ Hriňová - ženy, zúčastnili na " Krajskej súťaže DHZ 2021". celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: správca webu
#

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej

Mesto Hriňová získalo v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v hodnote 23 599,00 Eur. Realizáciou projektu ,,Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej" boli uskutočnené rozsiahle práce v interiérových a exteriérových častiach objektu. Predovšetkým modernizácia garážových , šatňových a sanitárnych priestorov. Výmena okien, garážových dverí, elektroinštalácie, osadenie odsávacej technológie a iné práce, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zveľadeniu objektu a akcieschopnosti členov DHZ Hriňová v krízových situáciách. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: správca webu
#

2. kolo SHL v Gemerskej Polome

DHZ Hriňová sa dňa 8.8. 2020 zúčastnil 2. kola SHL v Gemerskej Polome. Na štart sa postavilo zmiešané družstvo mužov a žien ktoré sa s časom PP 23:69 a LP 19:11 umiestnilo na 12 mieste. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: správca webu
#

Správa o činnosti DHZ Hriňová ženy za rok 2019

Družstvo DHZ Hriňová ženy sa v roku 2019 obohatilo o nových členov. V tejto sezóne sme dokázali postaviť na štartovaciu čiaru aj dámy, ktoré si v kategórií nad 35. rokov dokázali vybojovať prvé miesto a postupnými tréningmi sa časom priblížili mladším kolegyniam. celý text

náš tip | 23. 10. 2019 | Autor: správca webu
#

Finále Horehronskej Hasičskej Ligy

Družstvo DHZ Hriňová ukončilo svoju sezónu 8.9. na finále Horehronskej Hasičskej Ligy. Na tejto súťaži boli šikovnejší naši súperi a my sme sa umiestnili na 5. mieste. celý text

náš tip | 23. 10. 2019 | Autor: správca webu
#

Máme za sebou ďalšie tri kolá HHL ligy.

Dlhší čas sme vám nepriniesli žiadne správy zo súťaží, ale nezaháľali sme. Máme za sebou ďalšie tri kolá HHL ligy. Tak pekne od začiatku . celý text

náš tip | 28. 8. 2019 | Autor: správca webu
#

KRAJSKÁ SÚŤAŽ DHZ A KRAJSKÁ SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU v Revúcej

Na základe postupu z okresnej súťaže (Detvianko –Zvolenský okres) sa DHZ Hriňová - ženy zúčastnili dňa 22.6. 2019 na KRAJSKEJ SÚŤAŽI DHZ A KRAJSKEJ SÚŤAŽI HASIČSKÉHO DORASTU v Revúcej. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: správca webu
Memoriál Jána Kováča 1

Memoriál Jána Kováča

DHZ Hriňová - ženy sa 15. júna zúčastnili Memoriálu Jána Kováča. Súťaž bola organizovaná DHZ Oždany. Z tejto súťaže sme si odniesli krásne prvé miesto v kategórii do 1500cm3 s časom 19,78s. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: správca webu
Vrchársky pohár 1

Vrchársky pohár

Dňa 1.6.2019 sa DHZ Hriňová - ženy zúčastnili na Vrchárskom pohári ktorý organizovali hasiči z Drábska na futbalovom ihrisku v Sihle celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: správca webu
#

Územná súťaž DHZ a hasičského dorastu

18. Mája sa v obci Tŕnie konala územná súťaž DHZ a hasičského dorastu. Mesto Hriňová malo na tejto súťaži dvoch zástupcov a to v kategórii ženy a v kategórií nad 35 rokov. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: správca webu
#

Súťaže o pohár starostu obce Valaská a memoriál Pavla Zelenčíka

DHZ Hriňová ženy sa zúčastnili dňa 11.5.2019 na SÚŤAŽE O POHÁR STAROSTU OBCE VALASKÁ A MEMORIÁL PAVLA ZELENČÍKA a zároveň sa to započítavalo aj do Horehronskej hasičskej ligy ( HHL 6 kôl) do ktorej sa DHZ Hriňová ženy prihlásili. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: správca webu
#

Kolektív MLADÉHO HASIČA

DHZ Hriňová skúša vytvoriť kolektív MLADÉHO HASIČA. Sú to deti do 15 rokov s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: správca webu
#

Pohronská halová liga Plameň

Dňa 23.02.2019 v Banskej Bystrici sa konalo Tretie kolo Pohronskej halovej ligy Plameň. celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: správca webu
#

Horehronská hasičská liga 2018 Hronsek a Gašparovo

V mesiaci august sa DHZ Hriňová - ženy zúčastnili troch súťaží v hasičskom športe. Dve kolá boli
" Horehronská hasičská liga " . Dňa 4.8.2018 obec Dedinky - 5. miesto a 18.8.2018 obec Gašparovo - 4. miesto. Dňa 25.8.2018 bol 8.ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Hronsek - 2. miesto. Ďalšia súťaž ktorej sa DHZ Hriňová - ženy zúčastnia bude finále Horehronskej hasičskej ligy 9.9.2018 v meste Brezno. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: správca webu
#

Kružno - prvé miesto

Konečne sa to podarilo a domov si naše ženy odniesli krásne prvé miesto. Súťažilo sa v obci Kružno 21.7 2018. Počasie im prialo a okrem prvého miesta s ich zatiaľ najlepším dosiahnutým časom 17,76 odchádzali
aj s putovným pohárom o ktorý budú musieť zabojovať aj budúci rok.
celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: správca webu
#

Horehronská hasičská liga - Polomka a Ratkovské Bystré

V sobotu siedmeho júla sa naše hasičky z Hriňovej zúčastnili nočnej hasičskej súťaže v obci Polomka. S krásne rozbehnutým hasičským útokom sa im podarilo vybojovať druhé miesto. V sobotu štrnásteho júla ich čaká tretie kolo horehronskej hasičskej ligy dúfame, že sa im bude aj naďalej dariť. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: správca webu
#

Úspechu DHZ v júni 2018

V mesiaci jún sa DHZ Hriňová zúčastnil troch súťaží v hasičskom športe:
2.6.2018 druhé kolo " Horehronská hasičská liga " obec Sihla, usporiadateľ obec Drábsko - 3. miesto. Pravidlá súťaže podľa usporiadateľa.
9.6.2018 " Územné kolo súťaže DHZ " Babiná - 2.a 7. miesto. Pravidlá súťaže podľa DPO SR.
16.6.2018 " Memoriál J. Kovácsa " Ožďany - 1. a 3. miesto. Pravidlá súťaže podľa usporiadateľa. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: správca webu
#

Horehronská hasičská liga

DHZ Hriňová ženy sa prihlásili na " Horehronskú hasičskú ligu" ktorá bude mať šesť kôl. Prvé kolo sa konalo 12.5.2018 vo Valaskej kde sa umiestnili na druhom mieste. Druhé kolo sa bude konať 2.6.2018 v Drábsku - ihrisko Sihla. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: správca webu
7. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Hronsek  1

7. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Hronsek

Dňa 26.8.2017 sa DHZ Hriňová – ženy zúčastnili na hasičskej súťaži v Hronseku bol to „ 7. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Hronsek „ . Súťaž bola len v jednej kategórii „ šport „. Súťažilo 26 družstiev z toho 6 družstiev žien. DHZ Hriňová - ženy sa umiestnili na treťom mieste. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: správca webu
4. ročník FIRENIGHT  1

4. ročník FIRENIGHT

Dňa 19.8.2017 usporiadal DHZ Štôla nočnú hasičská súťaž „ 4 ročník FIRENIGHT „ . DHZ Hriňová ženy sa na tejto súťaži umiestnili na štvrtom mieste. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: správca webu
#

Memoriál Jozefa Porubjaka

Dňa 29.7.2017 sa konala hasičská súťaž „ Memoriál Jozefa Porubjaka „ v obci Kružno. DHZ Hriňová ženy sa na tejto súťaži umiestnili na treťom mieste. celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor: správca webu
#

Nočná hasičská súťaž Polomka

DHZ ženy Hriňová sa zúčastnili na nočnej hasičskej súťaži na Polomke. Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórií šport sme si preťali skôr časomieru našim nedopatrením bohužiaľ. V kategórií klasika sme získali druhé miesto. celý text

náš tip, ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: správca webu
#

DHZ Hriňová

Dňa 17,06,2017 sa konala súťaž DHZ.Bol to 2.ročník súťaže-Memoriál Jána Kovácsa v Ožďanoch.
Družstvo žien DHZ Hriňová sa umiestnilo na 2. mieste.
Tento deň sa konala aj Nočná hasičská súťaž o Pohár starostu obce Rimavské Brezovo.
Družstvo žien DHZ Hriňová obsadili 3.miesto. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: správca webu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v roku 2017 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v roku 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: správca webu
#

Požiar rúbanisko

Požiar rúbanisko - 01.06.2017 celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: správca webu
#

Spadnuté stromy po búrke - cesta na Biele Vody

Spadnuté stromy po búrke - cesta na Biele Vody 30.05.2017 celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: správca webu
#

Územná súťaž DHZ 2017

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hriňová sa zúčastnil 27. mája 2017 súťaže ktorú organizovala územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V územnej súťaži DHZ 2017 na futbalovom štadióne na Látkach družstvo žien obsadilo 3. miesto a členky získali výkonnostné triedy. celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor: správca webu