Obsah

Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová

Mesto Hriňová bolo úspešné pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou „Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo kultúry SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku 199 034,88 €.

Schválené finančné prostriedky budú použité na:

montáž a výmena nových sedadiel v kinosále, nákup novej zvukovej techniky, doplnenie divadelnej svetelnej techniky, nákup novej projekčnej technológie v kinosále, výmena a montáž látkového programu (opona, maskovačky, horizonty) v kinosále, výmena stropných svietidiel v kinosále a v spoločenskej sále, inštalovanie germicidných žiaričov a rekonštrukcia bezpečnostného osvetlenia MsKS Hriňová.

Projekt