Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc.

Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc.

Narodil sa v kraji pod Poľanou 12. októbra 1942 v Hriňovej v časti U Cipkárov. V súčasnosti žije v Zlatých Moravciach.

Po ukončení Osemročnej strednej školy v Hriňovej v roku 1956 nastúpil na Poľnohospodársku technickú školu v Malinove, záhradnícky odbor, ktorú absolvoval v roku 1960. V štúdiách pokračoval na Vysoké škole zemědělské  v Brne, Fakulta agronomická, Záhradnícke odbory    v Lednici na Morave. Štúdium ukončil v roku 1965 s titulom inžinier.

V roku 1980 absolvoval vedeckú výchovu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej  vo Zvolene vedeckým titulom, kandidát lesnícko – poľnohospodárskych vied.

Po ukončení vojenskej služby, ktorú absolvoval v rokoch 1965 – 1966, začal pracovať ako sadovnícky projektant v Banskej Bystrici.

V rokoch 1967 až 1969 pracoval pre Okresné komunálne služby Martin, ako vedúci záhradníctva.

V rokoch 1969 až 1972 už pracuje ako odborný pracovník na Biologickom pracovisku Univerzity Komenského Bratislava v Turčianskej Štiavničke.

Záujem o vedeckú prácu ho privádza v roku 1973 do Arboréta Mlyňany – do Ústavu dendrobiológie Slovenskej akadémie vied, kde pracoval ako vedecký pracovník, neskôr samostatný vedecký pracovník a kde až do roku 1992 zastával funkciu vedeckého tajomníka.

V roku 1992 odchádza pracovať na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, na Agronomickú fakultu, kde pôsobil ako vedúci Katedry záhradníctva a agrometeorológie. Na uvedenej fakulte sa v roku 1993 habilitoval na docenta pre špeciálnu rastlinnú produkciu.

Keďže v bývalej Československej republike bola jedinou fakultou, kde sa študovali záhradnícke odbory, vrátane záhradnej architektúry len Záhradnícka fakulta v Lednici  na Morave, po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 mal eminentný záujem na tom, aby vznikla podobná fakulta aj na Slovensku v Nitre.

To sa podarilo v roku 1995, kedy vzniká Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na jej vytvorení mal veľmi významný podiel prof. Pavol Vreštiak. V rokoch 1995 – 2001 pôsobil na novozaloženej fakulte vo funkcii prodekana a tiež vedúceho Katedry záhradnej a krajinnej architektúry. V roku 1998 sa stal prvým slovenským profesorom pre odbor záhradno – architektonická tvorba.

V rokoch 2001 – 2002 pôsobil tiež vo funkcii riaditeľa Arboréta Mlyňany Slovenskej akadémie vied. Stále až do roku 2009 sa venoval pedagogickej práci na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v rokoch 2003 – 2008 vyučoval tiež na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je čestným členom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu http://www.szkt.sk

Je autorom 12 monografií a knižných publikácií, 44 pôvodných vedeckých prác a 161 vedeckých príspevkov a odborných prác.

Menovanie za profesora Navšteva prezidenta Gašparoviča v Arborete Práca v záhradníctve Martin