Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s

na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0020/2024/V s účinnosťou od 1.6.2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. celý text

ostatné | 4. 7. 2024 | Autor: Beata Stryčeková
#

HĽADÁME STROMOVÉ UNIKÁTY NA POĽANE

Viete o strome (akomkoľvek, i ovocnom), ktorý rastie na území Biosférickej rezervácie Poľana, je niečím výnimočný a zaslúži si špeciálnu pozornosť a starostlivosť? celý text

ostatné | 3. 7. 2024 | Autor: správca webu
Plagát

Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy

Práve v tomto období, keď sa kosí a suší tráva a začína dozrievať obilie, si pri teplom a suchom počasí uvedomujeme, že prišlo obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. celý text

ostatné | 25. 6. 2024 | Autor: Beata Stryčeková
Voľná pracovná pozícia referenta  1

Voľná pracovná pozícia referenta

Mesto Hriňová oznamuje voľnú pracovnú pozíciu referenta Oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ v Hriňovej. celý text

ostatné | 16. 5. 2024 | Autor: správca webu
Rekonštrukcia objektu amfiteátra na Podpolianskom námestí v Hriňovej

Rekonštrukcia objektu amfiteátra na Podpolianskom námestí v Hriňovej

Rekonštrukcia objektu amfiteátra pozostávala zo stavebno- technických úprav, ktorých cieľom bolo zamedziť priesakom vody do interiérových priestorov objektu. celý text

ostatné | 14. 5. 2024 | Autor: správca webu
Deratizácia

Jarná DERATIZÁCIA

Oznamujem vám že v dňoch 15.03.2024 až 30.04.2024, začne spoločnosť SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o. vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej Vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. celý text

ostatné | 14. 3. 2024 | Autor: Beata Stryčeková
Rekonštrukcia lesnej cesty na Poľanu

Rekonštrukcia lesnej cesty na Poľanu

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Poľana, oznamujú verejnosti, že dňom 26. 2. 2024 sa začína realizácia prác na investičnej akcii „Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia. celý text

ostatné | 26. 2. 2024 | Autor: správca webu
Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické
príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. celý text

ostatné | 22. 2. 2024 | Autor: Beata Stryčeková
Uvítanie deti

Uvítanie detí do života

Mesto Hriňová organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Hriňová narodené od 01.07.2023 do 31.12.2023 slávnosť uvítania detí do života, a to na základe písomnej žiadosti rodičov dieťaťa a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov, ktorú nájdete na stránke mesta www.hrinova.sk celý text

ostatné | 6. 2. 2024 | Autor: správca webu
#

Novoročný príhovor 2024

Milí Hriňovčania,
rozlúčili sme sa so starým rokom a vkročili do nového roku 2024. Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za spoluprácu a spoločné úsilie. Napriek náročnému obdobiu, ktoré prežívali slovenské samosprávy, sme sa usilovali stáť pri Vás ako stabilný partner. celý text

ostatné | 3. 1. 2024 | Autor: správca webu
lprojekt

Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová

Mesto Hriňová úspešne ukončilo Modernizáciu infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo kultúry SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku 199 034,88 € začiatkom roku 2023. celý text

ostatné | 29. 12. 2023 | Autor: správca webu
obr.

Zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov budeme zabezpečovať nasledovne:
celý text

ostatné | 22. 12. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
Prímestská autobusová doprava

Informácie o zmenách v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2024

Banskobystrický kraj čakajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave.
Od 1. 1. 2024 prinášame cestujúcim nové, výhodné formy
cestovných lístkov. V zakúpenej relácii budete mať možnosť
ľubovoľného miesta nástupu a výstupu. celý text

ostatné | 4. 12. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
Vykurovacia sezóna 2023

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen oznamuje že s príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. celý text

ostatné | 9. 11. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
NAŠE DUŠIČKY BEZ PLASTOVEJ KYTIČKY 1

NAŠE DUŠIČKY BEZ PLASTOVEJ KYTIČKY

Cintoríny sa plnia odpadom, v období dušičiek je to alarmujúce.

Spomínajme na svojich blízkych, ale pamätajme aj na prírodu. Skúsme to bez plastových kvetov a kahancov, ktoré o pár dní skončia na skládke. celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
#

PÚŤ DO GRECCIA

Dňa 30.9.2023 sme si na Raticovom Vrchu pripomenuli PÚŤ „ DO GRECCIA“, 800 rokov od prvých jasličiek v Greccio ( Taliansko ), ktoré si postavil sv. František z Assisi. Zišli sa všetky tri františkánske rodiny. celý text

ostatné | 3. 10. 2023 | Autor: správca webu
štatistický úrad

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. celý text

ostatné | 20. 6. 2023 | Autor: správca webu
logo

Harmonogram prímestskej autobusovej dopravy – prázdninové spojenie okresov DT a BR - platí od 11.6.2023 do 9.12.2023

Zavedenie nových autobusových spojov medzi Hriňovou a Lomom nad Rimavicou v pracovných dňoch aj počas školských prázdnin. celý text

ostatné | 15. 6. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

SSD a.s. Žilina oznamuje začatie výstavby: 14286 - Hriňová - Skalisko - Rekonštrukcia DTS 346

SSD a.s. Žilina oznamuje začatie výstavby od 24.4.2023: 14286 - Hriňová - Skalisko - Rekonštrukcia DTS 346 celý text

ostatné | 9. 6. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
Platba kartu

Platba kartou

V záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb pre verejnosť Mesto Hriňová rozširuje možnosti občanov pri platení mestských daní a poplatkov. celý text

ostatné | 26. 5. 2023 | Autor: správca webu
#

Výskyt medveďa hnedého - výzva k opatrnosti

Vážení občania a návštevníci,

v katastri nášho mesta dochádza v tomto období k častému výskytu jedincov medveďa hnedého, čo je spôsobené predovšetkým časom medvedej ruje.
celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Ocenenie - Monografina mesta Hriňová

Dňa 27.4.2023 nám bola udelená cena od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. V kategórii "Knihy o mestách - monografické publikácie“ sa nám podarilo získať pekné 2. miesto. Výstava víťaznej kolekcie poputuje počas tohto roka do 14 slovenských miest Slovenska. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
Vypaľovanie trávy

Stop! Vypaľovaniu trávy

Vážená verejnosť
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. celý text

ostatné | 20. 2. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
erb

Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - o doplnenie a zmenu územného plánu dodatok č.5.

Mesto Hriňová, v. z. Mgr.Stanislavom Horníkom, primátorom mesta oznamuje záujemcom o doplnenie a zmenu územného plánu dodatok č.5 v k. ú. Hriňová, že prijímanie žiadostí o zaradenie pozemku do územného plánu bolo ukončené ku 13.1.2023. celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Beata Stryčeková
Statistický urad

ŠTATISTIKA RODINNÝCH ÚČTOV

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle príslušnej vyhlášky Štatistického úradu sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2O23 za účelom posudzovania úprav súm životného minima. celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor: správca webu
#

Snežné koly

Vážení občania, prosíme Vás aby ste nám nebrali snežné koly, ktoré sme pred pár dňami umiestňovali popri cestách. celý text

ostatné | 30. 11. 2022 | Autor: správca webu
Vodopád Bystrô

Zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti Vodopád Bystrô

Mesto Hriňová v mesiacoch september a október 2022 realizovalo hlavné aktivity projektu „Zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti Vodopád Bystrô – národná prírodná pamiatka“. celý text

ostatné | 11. 11. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
Hasičská kvapka krvi

Hasičská kvapka krvi

Dobrovoľný hasičský zbor obce Korytárky a Slovenský červený kríž miestny spolok Korytárky organizuje dňa 18.11.2022 od 8:00 hod. v priestoroch OU v obci Korytárky Hasičskú kvapku krvi celý text

ostatné | 4. 11. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
Pozemky

Zasielanie ponúk na odkúpenie pozemkov

Vážení občania,

mnohým z Vás bola v posledných dňoch doručená ponuka na odkúpenie pozemkov vo Vašom vlastníctve. celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
#

Uvedenie „Monografie mesta Hriňová“ do kultúrneho života.

Dňa 7.10.2022 sa uskutočnilo uvedenie „Monografie mesta Hriňová“ do čitateľského a verejného života. celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: správca webu
Inflačná pomoc

Inflačná pomoc – Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok

Na základe žiadosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen o spoluprácu a súčinnosť pri informovaní občanov o jednorazovej inflačnej dotácii 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. zverejňujeme: celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
#

Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry v meste Hriňová

Mesto Hriňová získalo na rok 2022 finančnú dotáciu z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja v hodnote 5000€.
Projekt s názvom ,,Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry v meste Hriňová“ je zameraný na rozvoj oblasti športu pre verejnosť a miestne športové kluby. celý text

ostatné | 5. 7. 2022 | Autor: správca webu
obr.

ČOV Hriňová - možnosť čistenia žumpových vôd

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ako stavebník v rokoch 2017 až 2020 zmodernizovala existujúcu čistiareň odpadových vôd ČOV Hriňová, v katastrálnom území mesta Hriňová. celý text

ostatné | 4. 7. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
DVP

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

Pripravíme ťa na obranu vlasti. Počas 11 týždňov si prejdeš základným vojenským a odborným výcvikom. celý text

ostatné | 27. 5. 2022 | Autor: správca webu
obr.

Pocta Štefanovi Nosáľovi - týždenník Slovenka

So Slovenským dňom kroja sme navštívili aj naše krásne Podpoľanie, mestečko Hriňovú, odkiaľ pochádza legendárna osobnosť nášho folklóru, profesor Štefan Nosáľ. celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
Vidiečanovci

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY - požiar Vidiečanovci

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodine Vidiečanovej z Hriňovej, ktorú v pondelok 28. marca 2022 postihol požiar rodinného domu v Riečke (u Hakľov). celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor: Marian Ďurica
parte

Vladimír Valach

25. 2. 2022 nás náhle opustil poslanec Mestského zastupiteľstva v Hriňovej, p. Vladimír Valach. celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: správca webu
erb

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Hriňová v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje že celý text

ostatné | 15. 2. 2022 | Autor: Beata Stryčeková
#

Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová

Mesto Hriňová potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov. celý text

ostatné | 11. 1. 2022 | Autor: správca webu
#

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

,,Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ získalo mesto Hriňová finančný príspevok v hodnote 175 598€ na projekt ,,Multifunkčná športová plocha s prekrytím“. celý text

ostatné | 11. 1. 2022 | Autor: správca webu
Fotografia fujeráša na Podpolianskom námestí v Hriňovej

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania,
za malú chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2022. Dovoľte mi na tomto mieste zhrnúť rok uplynulý. celý text

náš tip, ostatné | 30. 12. 2021 | Autor: správca webu
obr.

Prevzatie občianskeho preukazu bez fotky

Ministerstvo vnútra začalo s rozposielaním nových občianskych preukazov bez podoby tváre a podpisu držiteľa – poštári už v týchto dňoch môžu kontaktovať so zásielkou občanov nad 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ak doposiaľ nemali vydaný elektronický identifikačný doklad s čipom.
celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská poľovnícka komora, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňujú, že naša obec je v rizikovej oblasti výskytu a šírenia afrického moru ošípaných. celý text

ostatné | 10. 12. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
Podporujem Zvolenskú nemocnicu

Výzva ministrovi zdravotníctva SR na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
v mene obyvateľov a obyvateliek banskobystrického regiónu, spádovej oblasti Zvolen, Detva, Hriňová, Krupina a Banská Štiavnica, si Vás dovoľujeme vyzvať a požiadať o predloženie riešenia, ktoré by zachovalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť. celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor: správca webu
ADM

Autobusová doprava mesta Hriňová - zmeny v grafikone od 1. augusta 2021

Mesto Hriňová zverejňuje zmeny v grafikone Autobusovej dopravy mesta Hriňová od 1 augusta 2021. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Marian Ďurica
10 000 navštevníkov

Navštívilo nás už 10 000 návštevníkov!

10 000! Za 30 dní prevádzky nášho kúpaliska sme včera dosiahli neuveriteľné číslo! Navštívilo nás už 10 000 návštevníkov! Sme neskutočne vďační, že nám prejavujete vašu podporu a motivujete nás tým zlepšovať sa! celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: správca webu
Poľana

TURISTICKÉ NOVINKY POD POĽANOU

Banská Bystrica, 24. 6. 2021
Koliby, ako ich miestni nazývajú, roztrúsené na horských pasienkoch, sú symbolom pastierskej tradície Podpoľania. Dnes už neplnia svoj pôvodný účel a mnohé chátrajú. celý text

ostatné | 26. 6. 2021 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Asistované sčítanie obyvateľov v čase od 3.5.2021 do 13.6.2021

V čase od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebieha v našom meste asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali v čase samosčívania. celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
Hriňová Foto: Štefan Kordoš

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad  Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave. celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: správca webu
#

Autobusová doprava mesta Hriňová - zmeny v grafikone.

Zmena v grafikone platná od 26.4.2021:
Zmena odchodu spoja č.1 na linke č.3 - odchod od ZŠ s MŠ Krivec o 13:15, časový posun aj na nadväzujúcich spojoch. celý text

ostatné | 17. 4. 2021 | Autor: správca webu
obr.

Environmentálny projekt pre región Podpoľanie

Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili sme projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujeme s oboma základnými školami v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve. celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Hriňová v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje že celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Oznámenie o ukončení realizácie projektu, podpora opatrovateľskej služby v meste Hriňová

Termín realizácie projektu: od 01. 02. 2019 do 31. 03. 2021
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Projekt bol realizovaný - IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKYcelý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Od 15. februára prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V meste Hriňová bolo v stredu 24. marca sčítaných už viac ako 79 percent obyvateľov. Aj pre naše mesto je sčítanie mimoriadne dôležité, nakoľko podľa výsledkov sčítania budú prerozdeľované výnosy dane z príjmov obciam a mestám celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - poďakovanie

Žiaci zo Základnej školy, Krivec 1355, Hriňová, Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu z Detvy ako aj žiaci a deti zo Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara z Detvianskej Huty nás o tom presvedčili. Zapojili sa do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej cieľom je obdarovať a zároveň potešiť klientov domovov dôchodcov. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Zberné miesto 1

Zberné miesto

Mesto Hriňová informuje občanov, že od 08.12.2020 sa zberné miesto z ul. Slaneckej presúva do areálu tech. služieb mesta Hriňová - Horná Hriňová 3490 (nad Lesnú správu).
Žiadame občanov, aby odpad vyvážali na novú adresu a nenechávali ho pred bránou areálu kúpaliska. Bude sa to považovať za vytváranie čiernej skládky.
Za pochopenie ďakujeme. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 496 871. celý text

náš tip | 7. 12. 2020 | Autor: správca webu
Plagát - Vykurovacia sezóna 2020

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

Mesto Hriňová uzatvorilo zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.

Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť pefima s.r.o., ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Odchytová služba bude zabezpečovaná NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
podvod

POZOR NA PODVODNÍKOV!

Vážení občania,

po meste Hriňová a jeho miestnych častiach sa údajne pohybujú osoby, ktoré sa vydávajú za zamestnancov mestského úradu a snažia sa podvodným spôsobom vyberať miestne dane, resp. nedoplatky na týchto daniach. Nedajte sa oklamať! Mesto Hriňová v žiadnom prípade nevyberá svoje pohľadávky podomovým spôsobom. Tieto sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet mesta, poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu.

V prípade, že by ste podobné podvodné konanie spozorovali, alebo ste boli takýmito osobami priamo oslovení, snažte sa pri týchto osobách zapamätať si čo najviac informácií o ich veku, vzhľade, oblečení, druh, farbu a evidenčné číslo vozidla a okamžite tieto informácie oznámte na tel. č. 158.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Marian Ďurica
rúška

Pomoc obyvateľom Hriňovej

Pandémia koronavírusu nečakane vstúpila do našich životov a je istou skúškou ľudskosti. Výrok „v núdzi poznáš priateľa“ tak nie je iba ošúchaná fráza, ale jasný dôkaz, že práve v týchto ťažkých časoch si vieme byť navzájom priateľmi a pomáhať si.
Hriňová vyslovuje úprimné „Ďakujeme“ bratislavskej energetickej spoločnosti Pow-en a.s., ktorá darovala našej obci prostriedky na ochranu toho najcennejšieho, čo máme – nášho zdravia.
Konkrétne sme dostali 1.000 kusov ochranných rúšok, ktoré postupne distribuujeme seniorom nad 65 rokov a ľuďom prvého kontaktu.   celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: správca webu
obr.

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2003 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje. že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Dom smútku

Oznam - poplatky za Dom smútku

Oznamujeme občanom, že v súčasnom stave obmedzeného režimu mestského úradu Vás v prípade pre Vás najsmutnejších udalostí - úmrtia Vašich najbližších - budeme ohľadne úhrady poplatku za Dom smútku telefonicky alebo písomne kontaktovať. Nie je teda potrebné, aby ste za týmto účelom sami iniciatívne navštevovali mestský úrad. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej 1

Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej

Vážení občania vzhľadom na pandémiu koronavirusu COVID-19 sa od 01.04.2020 až do odvolania menia otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej.
Pondelok - piatok: 8:30 - 14:00
Sobota : 8:00 - 11:00 celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: správca webu
#

HRIŇOVÁ PROTI FAŠIZMU

Strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko doručila mestu Hriňová oznámenie o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona o zhromažďovacom práve na deň 25. februára 2020 na Podpolianskom námestí v Hriňovej. Účelom verejného zhromaždenia má byť „prezentácia názorov a stanovísk" predstaviteľov tejto politickej strany. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Marian Ďurica
#

Novoročný príhovor primátora

Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2020. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.
celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: správca webu
nestlacanie_obalov

Stláčajte, prosím, OBALY!

Vianoce sú nielen najkrajšie sviatky roka, ale aj sviatky, kedy tvoríme najviac odpadov. Nikdy počas roka nezáleží viac na tom, aby sme triedili odpady správne. Nestláčanie obalov najmä z papiera, plastov a pod. vedie k extrémnemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 1

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu".
1. januára 2020 prechádzame na verziu: C – Papier, sklo, kombinovaný zber plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM).
celý text

náš tip | 18. 12. 2019 | Autor: správca webu
#

Turisticko-športový areál Tršovky

V tomto roku sa vďaka iniciatíve obyvateľov miestnej časti Tršovky, DHZ Hriňová, zamestnancom mesta Hriňová a pomoci zahraničných dobrovoľníkov realizoval projekt zameraný na účelovú rekultiváciu opustenej pieskovcovej bane- čiernej skládky odpadu. celý text

náš tip | 11. 12. 2019 | Autor: správca webu
#

Úspešná sezóna hriňovského talentovaného športovca.

Mladý hriňovský talentovaný športovec, Andrej Kmeť, člen Karate klub Detva, v tomto roku úspešne zvládol Slovenský pohár ako aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali 7.12.2019. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: správca webu
#

Výsadba stromov v meste Hriňová

V dňoch 29.11. – 03.12.2019 sa uskutočnila v intraviláne nášho mesta výsadba 89 kusov lesných drevín. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: správca webu
#

Prezentácia knihy Život ľudu detvianskýho

Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej v stredu 4.12.2019 o 17.00 hod. usporiadalo prezentáciu knihy Život ľudu detvianskýho, ktorej autorom je Ján Golian. celý text

kultúrne podujatia | 9. 12. 2019 | Autor: správca webu
logo SZLH

V HRIŇOVEJ PRIBUDNE NOVÉ ŠPORTOVISKO – MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA S CHLADENÍM

VÝBORNÁ SPRÁVA PRE MILOVNÍKOV ZIMNÝCH ŠPORTOV

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy, 40 x 20 m v priestoroch športového areálu na ulici Lúčnej.
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

Mesto Hriňová pristúpilo na jar 2016 ku kúpe dreveného domu, nachádzajúceho sa takmer v centre mesta, v miestnej časti „ Paprčkovci.“ Mesto už dlhšie uvažovalo o kúpe historického objektu, ktorý by slúžil ako miestne múzeum a reprezentoval by históriu, tradície, súčasný život v meste. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: správca webu
Andrej Kmeť

Vicemajster Európy v kumite - Andrej Kmeť

Andrej Kmeť, žiak ZŠ s MŠ Školská v Hriňovej, člen Karate klubu Detva, obhájil titulu vicemajstra Európy v kumite, kategórii kadetov do 55 kg na Majstrovstvá Európy v karate 14. – 16. jún 2019, Arad, Rumunsku.
Blahoželáme a želáme veľa športových úspechov. celý text

náš tip | 18. 6. 2019 | Autor: správca webu
Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Zrušenie podnikateľskej činnosti

Z dôvodu legislatívnych zmien muselo mesto Hriňová pristúpiť k zrušeniu podnikateľskej činnosti. Z uvedeného dôvodu nebude poskytovať dopravné a prepravné služby. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: správca webu
#

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv dnes odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: správca webu
Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
JDS

Regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov

OO JDS Detva, ZO JDS Hriňová Vás pozýva na „Regionálnu prehliadku speváckych skupín seniorov„ z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva, ktorá sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej dňa 2. apríla 2019.
Začiatok je o 10.00 hodine, vstup je voľný do naplnenia sály. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

"TALENTY PODPOĽANIA"

V 7. ročníku detskej súťažnej prehliadky v prednese a speve "TALENTY PODPOĽANIA" našu MŠ Janka Kráľa - Hriňová úspešne reprezentovala TIMEJKA BABIAKOVÁ.
celý text

náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: správca webu
obr

ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA ZACHOVANIE A OBNOVU BIODIVERZITY

Mestu Hriňová bola poskytnutá podpora v rámci Národného projektu Zelené obce Slovenska v celkovej hodnote 16 377,25 EUR. Zámerom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v intraviláne mesta Hriňová. Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry. V meste Hriňová bude tak počas jarného obdobia v siedmych oblastiach vysadených 89 stromov. Tie predstavujú pôvodné druhy, ako napríklad: javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a i. Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a dopady klimatických zmien." celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

,Mesto Hriňová získalo grant pod názvom ,,Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa" v celkovej výške 21 500,- EUR. Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou v rámci výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. celý text

náš tip, ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: správca webu
Beh zdravia

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Poďakovanie Nadácii Poštovej banky  1

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky

Vďaka podpore ,,Nadácie Poštovej banky“ a miestnych dobrovoľníkov sa mestu Hriňová podarilo úspešne realizovať projekt pod názvom ,,Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej“. Hlavným zámerom bolo vzdať úctu celoživotnému dielu a osobe prof. Štefana Nosáľa. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: správca webu
#

Organový koncert pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta

Oslavy udelenia štatútu mesta sme si pripomenuli 1. januára 2019 o15:00 hod.,Novoročným organovým koncertom v Rímsko - katolíckom farskom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: správca webu
#

Vyhlásenie verejnej zbierky

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Verejná zbierka

Verejná zbierka na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej

Mesto Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. Okamžitá pomoc je potrebná na odstránenie škôd po ničivom požiari a na dočasné zabezpečenie prekrytia zničených objektov. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
MsU 11-2018

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej 1

Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. decembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018 1

Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 06. decembra 2018 o 15.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Hriňová nadovšetko z Javorinky

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HRIŇOVÁ

Milí Hriňovčania,
dovoľte mi poďakovať za dôveru, ktorú ste vyslovili mne a mojim kolegom, kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých voľbách do orgánov samosprávy mesta Hriňová. Dôvera a množstvo hlasov, ktoré ste mi odovzdali, predstavuje pre mňa silný záväzok. Zároveň Vám chcem poďakovať za múdrosť, s akou ste rozhodovali. Osobne urobím všetko preto, aby sme splnili náš volebný program. Priaznivý vývoj výnosu dane z príjmov územnej samospráve, celkové finančné zdravie, miera udržateľnosti hospodárenia a kondícia mesta sú dostatočnou zárukou, že pokračujeme po správnej ceste.
celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky volieb v Hriňovej

Zvolený primátor: Stanislav Horník, nezávislý kandidát, 2 296 hlasov.
Zvolení poslanci: Ľubomír Malček, Miloš Brašeň, Ján Kamenský, Marian Beňo, Ľudovít Neupauer, Peter Vreštiak, Ľubomír Krnáč, Štefan Paučo, Štefan Kuvik, Martin Cerovský, Vladimír Valach, Štefan Vyletel, Ladislav Moravčík
celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Z uteráka do hliny

Dňa 29.10.2018 sme otvorili výstavu Z uteráka do hliny.
Autorka keramických výrobkov Ing. Vilma Babicová, si zvolila ľudovú výšivku z Podpoľania, ktorú aplikuje na úžitkové predmety vyrobené z hliny. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: správca webu
#

Anjelské dni

Mesto Hriňová a umelecká agentúra MIKAEL zorganizovali na Podpolianskom námestí v Hriňovej sochárske sympózium anjelské dni "Angels days". celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: správca webu
„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“ 1

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“

Dňa 9.10.2018 bola v meste Hriňová objavená unikátna bronzová dýka na brehu potoka Slanec. Z priebežného odhadu a porovnania s podobnými nálezmi na Slovensku možno predpokladať, že dýka pochádza z mladšej, alebo strednej doby bronzovej a môže byť tak stará 3200 až 3600 rokov. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: správca webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná