Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OBMEDZENÝ REŽIM MESTSKÉHO ÚRADU V HRIŇOVEJ - od 17.12.2020

 

 Vážení spoluobčania,

na základe mimoriadnej situácie ohľadom šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

platí od štvrtka 17. decembra 2020 až do odvolania nasledovné:

 

 • Vstup na Mestský úrad je pre verejnosť uzatvorený.
 • Pre verejnosť je zatvorené Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica a Turistické informačné centrum.
 • Komunikácia s Mestským úradom je možná výlučne elektronickou, písomnou formou alebo telefonicky - kontakty na vedúcich zamestnancov MsÚ sú na webovej stránke mesta Hriňová a na vstupných dverách do budovy MsÚ.
 • Pri vstupe do MsÚ bola inštalovaná poštová schránka pre doručovanie písomností.
 • V súvislosti s úhradou miestnych daní a poplatkov využívajte výlučne elektronické platby.
 • Kvôli úhradám za využitie Domu smútku nie je potrebné iniciatívne navštevovať MsÚ, poverený zamestnanec Vás bude telefonicky alebo písomne kontaktovať.
 • Pri neodkladných životných situáciách – ako je vybavenie písomností ohľadne úmrtia, overenie podpisov alebo písomností v nevyhnutných prípadoch - kontaktujte vedúceho Oddelenia vnútornej správy JUDr. Babica – 0918 428 052 alebo prednostu Mestského úradu,  Mgr. Mariána Ďuricu - 0905 555 963

 

Milí, spoluobčania,

prosíme, aby ste obmedzili hromadné stretávanie a osobný kontakt v životných situáciách, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné pre zabezpečenie potrieb Vašich najbližších alebo pre výkon Vášho povolania.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.    

 

 

                              Mgr. Stanislav Horník

                                                                                          primátor mesta Hriňová

Opatrenia MsÚ_201217.pdf (394.22 kB)

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

V MESTE SÚ OTVORENÉ 2 MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA S DOSTATOČNOU KAPACITOU POČAS CELÉHO TÝŽDŇA 1

V MESTE SÚ OTVORENÉ 2 MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA S DOSTATOČNOU KAPACITOU POČAS CELÉHO TÝŽDŇA

Milí Hriňovčania, naše mesto aj celý okres Detva sú podľa covidového automatu zaradené do najvyššieho IV. stupňa varovania sme zaradení od pondelka 22.02.2021. celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
#

RESPIRÁTORY FFP2 PRE SENIOROV

Mesto Hriňová, doručí všetkým obyvateľom mesta nad 65 rokov po 2 ks certifikovaných respirátorov FFP2 na zvýšenie ochrany pred možnou nákazou koronavírusu. celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
obr.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Hriňovej. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor: Beata Stryčeková
#

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

POMOC OBETIAM - Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. celý text

náš tip | 9. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
#

VÝSLEDKY PLOŠNÉHO TESTOVANIA POTVRDILI ZHORŠENIE PANDEMICKEJ SITUÁCIE V MESTE

V nedeľu bolo na 2 odberových miestach vykonaných celkom 818 testov, z ktorých bolo 15 pozitívnych. Pozitivita za nedeľu predstavuje 1,83%. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Marian Ďurica
#

Mobilné odberové miesto Hriňová

Milí Hriňovčania, od dnešného dňa, 27.1.2021, sa otvára permanentné mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate vtedy, ak sa niečo zmenilo na vašom vlastníctve nehnuteľnosti v minulom roku - napríklad ste ju kúpili, darovali, dostali. Ak ste nič takéto v minulom roku nerealizovali, daňové priznanie nepodávate a počkajte si na vyrúbenie dane za nehnuteľnosť. Tú platíme za byty, rodinné domy, či pozemky. Ak máte psa staršieho ako 6 mesiacov, platíte za neho daň. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
foto

OBMEDZENÝ REŽIM MESTSKÉHO ÚRADU V HRIŇOVEJ

Vážení spoluobčania,
na základe mimoriadnej situácie ohľadom šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 platí od pondelka 4. januára 2021 až do odvolania nasledovné:
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Marian Ďurica
#

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2021. Ešte predtým, ako sa obzriem za rokom uplynulým, dovoľte mi poďakovať za spoločne prejdený kus cesty. celý text

ostatné, náš tip | 31. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
kostol

AKTUALIZOVANÉ: ZRUŠENIE SV. OMŠÍ + ďalšie sprísnené opatrenia RÚVZ Zvolen

Oznamujeme verejnosti, že od dnešného dňa až do odvolania sú všetky sv. omše za účasti verejnosti ZRUŠENÉ.

Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene uverejnenej vo vestníku vlády SR pod č. 64/2020 platí zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Tento zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad a na spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke
zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.).celý text

ostatné | 24. 12. 2020 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Predvianočný vzdelávací materiál na tému stláčania obalov v období Vianoc

Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - poďakovanie

Žiaci zo Základnej školy, Krivec 1355, Hriňová, Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu z Detvy ako aj žiaci a deti zo Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara z Detvianskej Huty nás o tom presvedčili. Zapojili sa do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej cieľom je obdarovať a zároveň potešiť klientov domovov dôchodcov. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Zberné miesto 1

Zberné miesto

Mesto Hriňová informuje občanov, že od 08.12.2020 sa zberné miesto z ul. Slaneckej presúva do areálu tech. služieb mesta Hriňová - Horná Hriňová 3490 (nad Lesnú správu).
Žiadame občanov, aby odpad vyvážali na novú adresu a nenechávali ho pred bránou areálu kúpaliska. Bude sa to považovať za vytváranie čiernej skládky.
Za pochopenie ďakujeme. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 496 871. celý text

náš tip | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pristupuje od 01.12.2020 k opätovnému otvoreniu svojich zákazníckych centier. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Plagát - Vykurovacia sezóna 2020

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

Mesto Hriňová uzatvorilo zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.

Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť pefima s.r.o., ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Odchytová služba bude zabezpečovaná NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Oznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Oznam

Oznamujeme Vám, že v čase Sviatku všetkých svätých môžete kontaktovať Ing. Svoreňovú Margarétu na tel. č. 0917 260 222, 045/3210 106 v prípade platby za hrobové miesto a rôzne nejasnosti spojené s pohrebiskom. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
#

Opatrenia Mestského úradu v Hriňovej v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážení spoluobčania,
v súvislosti so sprísňovaním epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 mesto Hriňová sprísňuje režim vybavovania stránok na jednotlivých oddeleniach mestského úradu.


celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Tlačová správa k SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.
celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
podvod

POZOR NA PODVODNÍKOV!

Vážení občania,

po meste Hriňová a jeho miestnych častiach sa údajne pohybujú osoby, ktoré sa vydávajú za zamestnancov mestského úradu a snažia sa podvodným spôsobom vyberať miestne dane, resp. nedoplatky na týchto daniach. Nedajte sa oklamať! Mesto Hriňová v žiadnom prípade nevyberá svoje pohľadávky podomovým spôsobom. Tieto sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet mesta, poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu.

V prípade, že by ste podobné podvodné konanie spozorovali, alebo ste boli takýmito osobami priamo oslovení, snažte sa pri týchto osobách zapamätať si čo najviac informácií o ich veku, vzhľade, oblečení, druh, farbu a evidenčné číslo vozidla a okamžite tieto informácie oznámte na tel. č. 158.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Oznam

Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Sčítanie finalizuje aj Revúca, ktorá bude prvým veľkým mestom spracovaným v elektronickom systéme sčítania.
Druhý mesiac sčítania domov a bytov
Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2 927. K 31. 7. 2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.
V Banskobystrickom kraji je do sčítania zapojených 516 samospráv. K 31. 7. sčítali takmer 28 % bytov. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Smútočné parte k úmrtiu Imricha Baláža

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že vo veku nedožitých 86 rokov nás navždy opustil pán Imrich Baláž. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Oznam - revízny a servisný audit plynových zariadení

Vážení občania,
od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá
vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Na základe toho Vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne navštevovať pracovníci slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti u ktorých si môžete objednať revízií plynových rozvodov až po spotrebiče. Pracovníci sú označení preukazom.
celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Informácia o zavedení mimoriadneho spoja osobnej cestnej dopravy do miestnej časti BIELE VODY v čase školských prázdnin 1

Informácia o zavedení mimoriadneho spoja osobnej cestnej dopravy do miestnej časti BIELE VODY v čase školských prázdnin

Mesto Hriňová v spolupráci s miestnym prevádzkovateľom vnútroštátnej osobnej cestnej dopravy zavádza v čase školských prázdnin (od 2. 7. 2020 do 27. 8. 2020 vrátane) jedenkrát denne vždy vo ŠTVRTOK mimoriadny spoj osobnej cestnej dopravy do miestnej časti BIELE VODY, ktorý bude zabezpečovaný mikrobusom. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
obr.

Od 1. júna posilní Banskobystrický kraj školské spoje

v nadväznosti na otváranie základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec ranné a popoludňajšie školské spoje. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu. Ide predovšetkým o autobusy, ktoré vozia deti z menších obcí do spádových škôl, najviac spojov pribudne ráno medzi 6. a 8. hodinou a medzi 12. a 15. hodinou popoludní. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Obnovenie školského vyučovania 1

Obnovenie školského vyučovania

Primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č: 2020/12033:1-A2110 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
rúška

Pomoc obyvateľom Hriňovej

Pandémia koronavírusu nečakane vstúpila do našich životov a je istou skúškou ľudskosti. Výrok „v núdzi poznáš priateľa“ tak nie je iba ošúchaná fráza, ale jasný dôkaz, že práve v týchto ťažkých časoch si vieme byť navzájom priateľmi a pomáhať si.
Hriňová vyslovuje úprimné „Ďakujeme“ bratislavskej energetickej spoločnosti Pow-en a.s., ktorá darovala našej obci prostriedky na ochranu toho najcennejšieho, čo máme – nášho zdravia.
Konkrétne sme dostali 1.000 kusov ochranných rúšok, ktoré postupne distribuujeme seniorom nad 65 rokov a ľuďom prvého kontaktu.   celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

MESTSKÝ ÚRAD V HRIŇOVEJ PREDLŽUJE ÚRADNÉ HODINY

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s postupným uvoľňovaním bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 mesto Hriňová predlžuje úradné hodiny mestského úradu, ktoré sa vracajú do pôvodného režimu.
celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Oznam pre cestujúcich 1

Oznam pre cestujúcich

Z dôvodu výstavby na pozemku bývalej autobusovej stanice dochádza od 18. 5. 2020 (pondelok) k trvalému presunutiu autobusovej zastávky Hriňová, ZŤS nástupište č.1 na horné parkovisko pri vstupe do areálu Hriňovských strojární.Za porozumenie ďakujeme. SAD Zvolen a. s.
závod Detva“
celý text

náš tip | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
autob. doprava Zvolen, a.s.

Oznam - Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu ,,Školské prázdniny" s platnosťou od 10.05.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
obr.

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2003 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje. že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov ZVOLEN, DETVA a KRUPINA od 00:00 hod. dňa 09.04.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Okresný úrad Detva 1

Okresný úrad Detva

Okresný úrad Detva oznamuje, že v dňoch 8. a 9. apríla 2020 sa úradné hodiny na klientskom centre Okresného úradu rušia a je zákaz vstupu verejnosti do priestorov okresného úradu. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve 1

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve funguje prostredníctvom telefonického, mailového či FB stránka - kontaktu. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
karanténa

Ministerstvo vnútra hľadá dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Marian Ďurica
Dom smútku

Oznam - poplatky za Dom smútku

Oznamujeme občanom, že v súčasnom stave obmedzeného režimu mestského úradu Vás v prípade pre Vás najsmutnejších udalostí - úmrtia Vašich najbližších - budeme ohľadne úhrady poplatku za Dom smútku telefonicky alebo písomne kontaktovať. Nie je teda potrebné, aby ste za týmto účelom sami iniciatívne navštevovali mestský úrad. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
SAD

Zmena cestovných poriadkov v autobusovej doprave od 2.4.2020

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. nám zaslala nasledujúci oznam o zmene cestovných poriadkov od 2. apríla 2020 (uvádzame ho v skrátenej forme): celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej 1

Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej

Vážení občania vzhľadom na pandémiu koronavirusu COVID-19 sa od 01.04.2020 až do odvolania menia otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej.
Pondelok - piatok: 8:30 - 14:00
Sobota : 8:00 - 11:00 celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Povedzme stop podvodníkom

Seniori, sme tu pre Vás.

Seniori, sme tu pre Vás.
Povedzme STOP podvodníkom celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam z Farského úradu Hriňová 1

Príhovor pána farára a oznam farského úradu veriacim k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci

Milí Hriňovčania, srdečne Vás pozdravujem!
Blíži sa Veľká noc. Bude sa sláviť inak, ako inokedy a preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil touto cestou s nasledovným:
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Budova mestského úradu v Hriňovej

AKTUALIZÁCIA - OBMEDZENÝ REŽIM MESTSKÉHO ÚRADU V HRIŇOVEJ

Vážení spoluobčania,
na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vzhľadom na pandémiu koronavírusu COVID-19 je od UTORKA 31. marca 2020 až do odvolania Mestský úrad pre verejnosť zatvorený. Agenda všetkých oddelení MsÚ však bude zabezpečená.
Zatvorené zostane aj Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica a Turistické informačné centrum. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Horník Stanislav
Donášková služba a rozvoz obedov pre dôchodcov

Donášková služba a rozvoz obedov pre dôchodcov

Mesto Hriňová v minulých dňoch zriadilo telefónnu linku pre seniorov s cieľom objednania si potravín, hygienických potrieb, voľnopredajných liekov pre našich starších, opustených a osamelo žijúcich spoluobčanov.
Je potrebné, aby záujemcovia nahlasovali svoje požiadavky na číslo 0918 361 099 v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 15.00 hod. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Hľadám rúška.sk

Ak vyrábate alebo hľadáte ochranné rúška, môžete sa zapojiť do projektu bezplatnej databázy výrobcov rúšok. Webovú službu nájdete na https://www.hladamruska.sk celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy

s platnosťou od 15.3.2020 do odvolania mimoriadnu zmenu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu ,,školských prázdnin", celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.´´) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15.3.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
#

Aktualizácia opatrení proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. 13. marca 2020 sa v hriňovských školách a školských zariadeniach nevyučuje!

Od zajtra rána, 13. marca 2020 sa v hriňovských školách a školských zariadeniach nevyučuje!
Mestský úrad v Hriňovej zatiaľ funguje podľa štandardných stránkových hodín. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Horník Stanislav
logo

Uzatvorenie zákazníckych centier StVPS

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú zákaznícke centrá ZATVORENÉ.
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Marian Ďurica
Covid-19

Mesto Hriňová sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu

Z preventívnych dôvodov a za účelom zníženia rizika prenosu koronavírusu mesto ruší všetky verejné kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Hriňová naplánované na mesiac marec 2020.
V nasledujúcich dňoch bude prebiehať dôsledná dezinfekcia priestorov vo verejných budovách v správe mesta. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Horník Stanislav
koronavírus

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Vzhľadom na informácie o rozšírení nového koronavírusu (COVID-19) vydali odborné autority súbor opatrení ako znížiť riziko infekcie. Je dobré poznať zásady predchádzania infekcie koronavírusom a jej ďalšieho šírenia. Niekoľko odporúčaní vydal aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ktoré nájdete v prílohách. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Ohrozenie v tomto období rozširujú aj klimatické faktory ako sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej hmoty, ale aj samotné aktivity človeka, ku ktorým patrí bežná turistika a najmä fajčenie.

Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.
V roku 2019 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 46 požiarov s celkovou škodou 975 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
#

HRIŇOVÁ PROTI FAŠIZMU

Strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko doručila mestu Hriňová oznámenie o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona o zhromažďovacom práve na deň 25. februára 2020 na Podpolianskom námestí v Hriňovej. Účelom verejného zhromaždenia má byť „prezentácia názorov a stanovísk" predstaviteľov tejto politickej strany. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Marian Ďurica
#

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje začatie stavebných prác

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje začatie stavebných prác "9260-Hriňová-Krivec Pivnička-zahustenie TS Krivec Pivnička" celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov 1

Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom detí narodených v období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019, aby v prípade záujmu o uvítanie detí do života vyplnili žiadosť, a následne ju zaslali na e-mailovú adresu : matrika@hrinova.sk, alebo osobne na Matričný úrad v Hriňovej, číslo dverí 28.
V prípade nejasností môžete kontaktovať p. Ivanu Sujovú na tel. čísle: 045/ 3210 108.
Uvítanie detí do života sa bude konať dňa 27. 03. 2020 o 13:00 hodine v sobášnej sále Mestského úradu v Hriňovej. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
túlavý pes

UPOZORNENIE A VÝZVA NA ZABRÁNENIE VOĽNÉHO POHYBU PSOV

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našom meste týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našom meste, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po meste, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov mesta. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
Marius Pedersen

Pravidlá a podmienky zberu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2020

Milí Hriňovčania,

dovoľte nám aby sme vás v niekoľkých bodoch oboznámili s aktuálnymi zmenami v oblasti zberu triedených zložiek komunálneho odpadu.

Na základe skúseností z iných miest a obcí a vzhľadom k vývojovým trendom v oblasti odpadového hospodárstva sme pripravili zmenu systému zberu triedených zložiek odpadov v Hriňovej nasledovne:
celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Beata Stryčeková
#

Novoročný príhovor primátora

Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2020. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.
celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
nestlacanie_obalov

Stláčajte, prosím, OBALY!

Vianoce sú nielen najkrajšie sviatky roka, ale aj sviatky, kedy tvoríme najviac odpadov. Nikdy počas roka nezáleží viac na tom, aby sme triedili odpady správne. Nestláčanie obalov najmä z papiera, plastov a pod. vedie k extrémnemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 1

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu".
1. januára 2020 prechádzame na verziu: C – Papier, sklo, kombinovaný zber plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM).
celý text

náš tip | 18. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Turisticko-športový areál Tršovky

V tomto roku sa vďaka iniciatíve obyvateľov miestnej časti Tršovky, DHZ Hriňová, zamestnancom mesta Hriňová a pomoci zahraničných dobrovoľníkov realizoval projekt zameraný na účelovú rekultiváciu opustenej pieskovcovej bane- čiernej skládky odpadu. celý text

náš tip | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Úspešná sezóna hriňovského talentovaného športovca.

Mladý hriňovský talentovaný športovec, Andrej Kmeť, člen Karate klub Detva, v tomto roku úspešne zvládol Slovenský pohár ako aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali 7.12.2019. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
ŽSR

Príchody a odchody vlakov - železničná stanica Kriváň.

Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Výsadba stromov v meste Hriňová

V dňoch 29.11. – 03.12.2019 sa uskutočnila v intraviláne nášho mesta výsadba 89 kusov lesných drevín. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Prezentácia knihy Život ľudu detvianskýho

Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej v stredu 4.12.2019 o 17.00 hod. usporiadalo prezentáciu knihy Život ľudu detvianskýho, ktorej autorom je Ján Golian. celý text

kultúrne podujatia | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
obr.

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove

Verejná zbierka prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Výzva podnikateľom na zjednanie nápravy v oblasti nakladania s odpadom

Mesto Hriňová (ďalej len „mesto“) dlhodobo rieši problematiku nakladania s odpadom na svojom území. Jedným z dôležitých zistení je nesprávny postup niektorých podnikateľov pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti.
Doterajšia prax je taká, že veľké množstvo podnikateľov takýto odpad zbiera do nádob určených na komunálny odpad, ktorý je následne vyvážaný na základe zmluvy medzi mestom a vývozcom. Mesto za túto službu vykonáva úhrady vývozcovi a podnikateľom vyrubuje poplatok podľa účinného všeobecne záväzného nariadenia.
Tento postup je však v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“). Každý podnikateľ je držiteľom odpadu v zmysle § 4 ods. 2 zákona.
celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Marian Ďurica
lesysr

Ponuka kalamitného ihličnatého dreva od š. p. Lesy SR

Oznamujeme občanom mesta, že Lesy SR, š. p., Odštepný závod Kriváň v spolupráci s mestom Hriňová ponúkajú občanom v zložitej sociálnej situácii na predaj kalamitné ihličnaté drevo v cene 18,24 Eur/m3 s DPH. Distribúciu ihličnatého palivového dreva pre občanov zabezpečuje mesto Hriňová.
Oprávnenými odberateľmi sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi a mnohodetné rodiny v núdzi. V zmysle podmienok š. p. Lesy SR, jedna domácnosť môže zakúpiť maximálne päť kubíkov dreva. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
logo SZLH

V HRIŇOVEJ PRIBUDNE NOVÉ ŠPORTOVISKO – MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA S CHLADENÍM

VÝBORNÁ SPRÁVA PRE MILOVNÍKOV ZIMNÝCH ŠPORTOV

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy, 40 x 20 m v priestoroch športového areálu na ulici Lúčnej.
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
VÝZVA Nahlasovanie nebezpečných drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Hriňová

VÝZVA - Nahlasovanie nebezpečných drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Hriňová

Jednou z povinností samosprávy je starostlivosť o verejnú zeleň, jej ošetrovanie, výsadba, opiľovanie, prebierky a výruby.
V poslednom období v súvislosti s dôsledkami klimatických javov ako víchrica, kalamity a pod. sa v mestách a obciach Slovenska čoraz častejšie vyskytujú prípady ohrozenia života a majetku občanov. O to s väčšou pozornosťou musíme aj v našom meste klásť dôraz na bezpečnosť a monitorovať choré a nebezpečné stromy. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

Mesto Hriňová pristúpilo na jar 2016 ku kúpe dreveného domu, nachádzajúceho sa takmer v centre mesta, v miestnej časti „ Paprčkovci.“ Mesto už dlhšie uvažovalo o kúpe historického objektu, ktorý by slúžil ako miestne múzeum a reprezentoval by históriu, tradície, súčasný život v meste. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
stomatológ

Informácia pre bývalých pacientov MUDr. Štikovej

Podľa informácie Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK bola všetka zdravotnícka dokumentácia pacientov po MUDr. Štikovej pridelená spoločnosti:
NOVAPHARM, s. r. o.,
na Železničnej poliklinike Zvolen, J. Jiskru 8,
celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Marian Ďurica
spoje

Mimoriadne spoje osobnej cestnej dopravy na SNOHY a BIELE VODY

Mesto Hriňová v spolupráci s miestnym prevádzkovateľom vnútroštátnej osobnej cestnej dopravy zavádza v čase od 10. 7. 2019 do 30. 8. 2019 dvakrát denne vždy v STREDU a v PIATOK mimoriadne spoje osobnej cestnej dopravy do miestnych častí SNOHY a BIELE VODY, ktoré budú zabezpečované mikrobusom. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
CD

V Hriňovej som narodený

Prvotina FS Hriňovčanu s názvom "V Hriňovej som narodený" je na svete.

Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Andrej Kmeť

Vicemajster Európy v kumite - Andrej Kmeť

Andrej Kmeť, žiak ZŠ s MŠ Školská v Hriňovej, člen Karate klubu Detva, obhájil titulu vicemajstra Európy v kumite, kategórii kadetov do 55 kg na Majstrovstvá Európy v karate 14. – 16. jún 2019, Arad, Rumunsku.
Blahoželáme a želáme veľa športových úspechov. celý text

náš tip | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
znak

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok

Primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník schválil dňa 30. 05. 2019 kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b zákona o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Hriňová (ďalej iba „KPSS“). celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Zrušenie podnikateľskej činnosti

Z dôvodu legislatívnych zmien muselo mesto Hriňová pristúpiť k zrušeniu podnikateľskej činnosti. Z uvedeného dôvodu nebude poskytovať dopravné a prepravné služby. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv dnes odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
JDS

Regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov

OO JDS Detva, ZO JDS Hriňová Vás pozýva na „Regionálnu prehliadku speváckych skupín seniorov„ z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva, ktorá sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej dňa 2. apríla 2019.
Začiatok je o 10.00 hodine, vstup je voľný do naplnenia sály. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

"TALENTY PODPOĽANIA"

V 7. ročníku detskej súťažnej prehliadky v prednese a speve "TALENTY PODPOĽANIA" našu MŠ Janka Kráľa - Hriňová úspešne reprezentovala TIMEJKA BABIAKOVÁ.
celý text

náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 52 ods. 2 a 3 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 160 € a právnických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 1 600 €. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
obr

ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA ZACHOVANIE A OBNOVU BIODIVERZITY

Mestu Hriňová bola poskytnutá podpora v rámci Národného projektu Zelené obce Slovenska v celkovej hodnote 16 377,25 EUR. Zámerom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v intraviláne mesta Hriňová. Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry. V meste Hriňová bude tak počas jarného obdobia v siedmych oblastiach vysadených 89 stromov. Tie predstavujú pôvodné druhy, ako napríklad: javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a i. Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a dopady klimatických zmien." celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Oko uprostred je nitrocelulózový detektor

Sebaobrana proti radónu v obydliach

Združenie pre reguláciu rizika z radónu je občianske združenie A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, na podporu ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami 222Rn a jeho rádioaktivnymi dcérskymi produktmi vo vnútri obydlí a v ostatných budovách. celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
obr

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019 celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

,Mesto Hriňová získalo grant pod názvom ,,Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa" v celkovej výške 21 500,- EUR. Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou v rámci výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. celý text

ostatné, náš tip | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Beh zdravia

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Poďakovanie Nadácii Poštovej banky 1

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky

Vďaka podpore ,,Nadácie Poštovej banky“ a miestnych dobrovoľníkov sa mestu Hriňová podarilo úspešne realizovať projekt pod názvom ,,Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej“. Hlavným zámerom bolo vzdať úctu celoživotnému dielu a osobe prof. Štefana Nosáľa. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
obr.

Rozlúčka so zosnulým

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 19. januára 2019 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil Ing. Viliam Kršteník, dlhoročný obyvateľ Hriňovej, osvetový pracovník, fotograf, publicista, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Hriňová. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční v stredu, 23. 1. 2019 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hriňovej. Príďte sa s ním rozlúčiť na jeho poslednej ceste. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Organový koncert pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta

Oslavy udelenia štatútu mesta sme si pripomenuli 1. januára 2019 o15:00 hod.,Novoročným organovým koncertom v Rímsko - katolíckom farskom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
lek. pohotovosť

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke).
celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Vyhlásenie verejnej zbierky

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Marius Pedersen

Oznámenie o zbere zmesového komunálneho počas vianočných sviatkov

Oznamujeme Vám, že zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov sa bude zabezpečovať nasledovne: celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Verejná zbierka

Verejná zbierka na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej

Mesto Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. Okamžitá pomoc je potrebná na odstránenie škôd po ničivom požiari a na dočasné zabezpečenie prekrytia zničených objektov. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
MsU 11-2018

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná