Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zo života ZO JDS Hriňová

15. februára 1984 založilo v Hriňovej 57 seniorov svoj "Klub dôchodcov", z ktorého na zakladajúcej schôdzi 8. marca 2001, za účasti 105 dôchodcov,  vznikla Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Táto je svojim zložením najväčšou spoločenskou organizáciou v meste Hriňová. K 31.12.2017 mala 184 platiacich členov. Celá činnosťorganizácie od jej vzniku je zdokumentovaná v "Kronike organizácie", ktorú vedie pani Cecília Kamenská.

 

Schádzame sa každý utorok od 13.00 hodin v Mestskom kultúrnom stredisku, miestnosť č.9 - všetci Ste srdečne vítaní!

 

Na hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS Hriňová, konanej 20. februára 2018, bol zvolený výbor ZO JDS  hriňová v zložení:

predseda:            pán Ing. Miroslav Petrus,

podpredsedkyňa: pani Cecília Kamenská,

hospodárka:         pani Božena Laczová,

tajomníčka:          pani Ing. Otília Petrusová,

členky výboru:     pani Emília Jasenská,

                            pani Emília Priadková,

                            pani Gabriela Púpavová,

                            pani Jolana Valachová,

                            pani Mária Vaculčiaková,

 

revízna komisia v zložení:

predseda: pán Ing. Marian Mihálik,

členovia:   pán Ľudovit Ľalík,

                 pani Júlia Murínová

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Stretnutie jubilantov

Dňa 21. septembra 2021 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: správca webu
Okresné športové hry seniorov

Okresné športové hry seniorov

Dňa 7. júla 2021, napriek problémom spôsobeným korona-vírusom, usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na futbalovom štadióne MFK Detva. celý text

ostatné | 6. 8. 2021 | Autor: správca webu
#

Výročná členská schôdza

Dňa 29. júna 2021 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 93 členov ZO. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská. celý text

ostatné | 29. 7. 2021 | Autor: správca webu
#

Okresné športové hry seniorov

Dňa 22. septembra 2020, napriek problémom spôsobeným korona-vírusom, usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na futbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnilo cca 80 seniorov zo ZO JDS Hriňová, ZO JDS Korytárky, ZO JDS Dúbravy a domácej ZO JDS Detva celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: správca webu
Zájazd na termálne kúpalisko 1

Zájazd na termálne kúpalisko

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval, aj napriek problémom s COVID-19, v dňoch 11. a 28. augusta 2020 zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec. Zájazdy neboli úplne vypredané s obavy pred COVID-19. Zúčastnili sa ich aj nečlenovia ZO JDS, nakoľko si zájazd platili sami účastníci a chceli sme mať plne vyťažený autobus. Počasie sme mali vynikajúce, voda bola výborná a účastníci zájazdov boli nadmieru spokojní.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: správca webu
#

Stretnutie jubilantov

Dňa 28. júla 2020 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: správca webu
SLÁVNOSTNÉ  STRETNUTIE k MDŽ 1

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE K MDŽ

V utorok 10. marca 2020 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej malo konať „SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE“ pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien, ktoré pre svoje členky pripravil výbor ZO JDS Hriňová. celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: správca webu
#

Výročná členská schôdza

Dňa 18. februára 2020 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 114 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a pani Alžbeta Vajajiová, podpredsedníčka OO JDS Detva.VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: správca webu
#

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej sa 3. decembra 2019 už od rána hemžilo dôchodcami – členkami a členmi výboru ZO JDS Hriňová, ktorí pripravovali pre prihlásených členov „MIKULÁŠSKY VEČIEROK“. Zároveň sa pripravovala aj výstava „MEDOVNÍKOVÉ MESTO“, na ktorú prispeli medovníkmi aj členky našej ZO JDS, menovite pani Priadková a pani Valachová. celý text

kultúrne podujatia | 16. 12. 2019 | Autor: správca webu
#

Pre krajšiu jeseň života

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. „ celý text

kultúrne podujatia | 23. 10. 2019 | Autor: správca webu
ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO 1

ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 19. a 25. júna, 16. a 31. júla, 6. a 21. augusta 2019 zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec.
celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: správca webu
#

GAZDOVANIE NA HRIŇOVSKÝCH LAZOCH

Dňa 17. augusta 2019 sa v Hriňovej konal už 9. ročník „Gazdovania na Hriňovských lazoch“. Témou ročníka bolo „Za tradíciou pestovania maku“. Návštevníci mohli vidieť lámanie a štikanie maku a zároveň ochutnať tradičné makové jedlá. Každý, kto prišiel na „Gazdovanie“, mohol vidieť, ale aj si vyskúšať výrobu drevených krížov, oranie volmi, žatvu a mlátenie obilia cepami a mláťačkou, vyberanie zemiakov, bielenie plátna, prácu remeselníkov, pečenie chleba, pečenie pacáľov, ďalej mohol vidieť ukážku uhliarskeho miliera, jazdu na koni a podkúvanie koní, tradičnú výrobu papiera, spracovanie rohoviny, výrobu keramiky. Podujatie spestril aj Dobrovolný hasičský zbor Hriňová. celý text

kultúrne podujatia | 23. 9. 2019 | Autor: správca webu
POSEDENIE PRI GUĽÁŠI 1

POSEDENIE PRI GUĽÁŠI

Šiesteho augusta 2019 bolo v Mestskom kultúrnom stredisku, ale aj vonku pri ňom, veľmi veselo. Výbor ZO JDS Hriňová pri- pravoval pre prihlásených členov „POSEDENIE PRI GUĽÁŠI“. Kotol na varenie nám poskytol MsÚ Hriňová, ktorému aj touto cestou ďakujeme za ústretový prístup k našej organizácii.
Guľáš a nálada boli vynikajúce a aj keď sa podujatia zúčast-nilo menej členov, títo zotrvali v družnej besede pri kávičke a vínku aj po jeho konzumácii. celý text

kultúrne podujatia | 23. 9. 2019 | Autor: správca webu
#

Stretnutie jubilantov

Dňa 21. mája 2019 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: správca webu
Okresné športové hry 1

Okresné športové hry

Dňa 15. mája 2019 sa konali Okresné športové hry, ktoré usporiadala ZO JDS Korytárky. Hier sa zúčastnili seniori zo ZO JDS Detva, ZO JDS Hriňová, ZO JDS Kriváň, ZO JDS Dúbravy, ZO JDS Stožok a domácej ZO JDS Korytárky. Celkový počet účastníkov bol 103 členov a súťažilo 78 seniorov. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: správca webu
#

Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov

Dňa 2.apríľa 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej konala "Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov" z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva. Organizátorom prehliadky bola OO JDS Detva a usporiadateľom ZO JDS Hriňová. celý text

kultúrne podujatia | 15. 4. 2019 | Autor: správca webu
#

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

V utorok 5.marca 2019 sa 104 členiek Jednoty dôchodcov v Hriňovej zúčastnilo „SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA“ pri príležitosti MDŽ, ktoré pre ne pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnil aj pozvané pracovníčky MsÚ. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: správca webu
#

Výročná členská schôdza

Dňa 19. februára 2019 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 115 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav HorníkDetva a pán Emil Vrťo, člen predsedníctva OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: správca webu
#

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Štvrtého decembra 2018 bolo už od rána v Mestskom koltúrnom stredisku v Hriňovej veľmi rušno. Konali sa tam dve akcie: otvorenie výstavy "Medovníkové mesto" a "Mikulášsky večierok ZO JDS". celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: správca webu
Zájazd na termálne kúpalisko 1

Zájazd na termálne kúpalisko

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 20. júna, 4., 17., 26. júla, 21. augusta a 7. septembra 2018 zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec. Zájazdy, s výnimkou posledného, boli úplne vypredané. Zúčastnili sa ich aj nečlenovia, nakoľko si zájazd platili sami účastníci a chceli sme mať autobus plne vyťažený. Počasie sme stále mali ako na objednávku, voda bola vynikajúca a všetci účastníci boli so zájazdom nadmieru spokojní.
celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: správca webu
#

GAZDOVANIE NA HRIŇOVSKÝCH LAZOCH

Dňa 18. augusta 2018 sa v Hriňovej konal už 8. ročník "Gazdovania na Hriňovských lazoch". Témou ročníka bolo "Ľudové rezbárstvo a staviteľstvo". celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: správca webu
POSEDENIE PRI GUĽÁŠI 1

POSEDENIE PRI GUĽÁŠI

14. augusta 2018 bolo od rána v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej, ale aj vonku pri ňom, veselo. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: správca webu

REGIONÁLNA PREHLIADKA SENIOROV PODPOĽANIA

Dňa 13. júna 2018 sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konala "Regionálna prehliadka speváckych súborov a inej umeleckej činnosti seniorov Podpoľania", ktorú organizovala ZO JDS Detva spolu s OO JDS Detva. celý text

kultúrne podujatia | 4. 7. 2018 | Autor: správca webu
#

Okresné športové hry seniorov.

Dňa 29. mája 2018 usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na fudbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnili seniori Hriňovej, Korytárok, Kriváňa, Stožku a domácej Detvy. Našu organizáciu zastupovalo dvanásť žien a traja muži. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: správca webu
#

STRETNUTIE JUBILANTOV 2018

Dňa 22. mája 2018 sa členovia našej ZO JDS, ktorí v tomto roku oslavujú svoje okrúhle výročie, stretli s primátorom mesta Hriňová.Toto stretnutie pre nich, tak ako každoročne, zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: správca webu
#

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

V utorok 6.marca 2018 sa 90 členiek Jednoty dôchodcov v Hriňovej zúčastnilo „SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA“ pri príležitosti MDŽ, ktoré pre ne pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ Hriňová Mgr. Ďurica a pozvané pracovníčky MsÚ. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: správca webu
#

Hodnotiaca členská schôdza 2018

Dňa 20. februára 2018 sa v MsKS Hriňová konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 100 členov. Je nám ľúto, že aj napriek pozvaniu, sa našej schôdzi nezúčastnil zástupca MsÚ Hriňová.
Po privítaní prítomných podpredsedkyňou ZO JDS pani Cecíliou Kamenskou a odsúhlasení programu vystúpila spevácka skupina "HRIŇOVČIANKY", nasledovala báseň pani Emílie Priadkovej a nakoniec vystúpila spevácka skupina "JAVORINKA". Rokovanie pokračovalo podľa programu voľbou volebnej a návrhovej komisie. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: správca webu
#

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Piateho decembra 2017 bolo v sále MsKS v Hriňovej veľmi veselo. Konal sa tam totiž MIKULÁŠSKY VEČIEROK, ktorý pre svojich členov pripravili členovia výboru a revíznej komisie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej. Večierka sa zúčastnilo cca 100 členov ZO JDS. Ako hostia boli prítomní primátor mesta Hriňová Mgr. Horník, kontrolorka mesta Ing. Sýkorová a matrikárka pani Sujová. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: správca webu
#

Pre krajšiu jeseň života

Dňa 15.10.2017 mesto Hriňová pripravilo program pod názvom „Pre krajšiu jeseň života“, ktorý sa konal pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: správca webu
#

Zájazd na termálne kúpalisko.

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 28. júna, 4. a 18. júla, 8. a 30. augusta 2017 zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: správca webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná