Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komunitný  plán  sociálnych  služieb

mesta  Hriňová

 

i V súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva komunitné plánovanie a stáva sa súčasťou regionálnej či národnej politiky. Predstavuje trojdimenzionálny vzťah medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb. Je nástrojom, ktorý poukazuje na potreby občanov a následne hľadá riešenie ich sociálnych potrieb. Komunitné plánovanie zisťuje nedostatky v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a stanovuje priority budúceho rozvoja.

       Pre potreby komunitného plánovania sociálnych služieb je komunitou obec alebo mikroregión a komunitným plánovaním hľadáme spôsob pomoci určitým sociálnym skupinám obyvateľov obce, ktoré takúto pomoc potrebujú.

          Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec/mesto povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hriňová je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v meste Hriňová žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti.

          Komunitný plán je konkrétnym modelom pre danú obec, nielen všeobecným dokumentom.

 

Komunitný plán mesta Hriňová na rok 2024-2030 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.79 MB