Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

C E N A  M E S T A  H R I Ň O V Á

 

Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc.

Za celoživotnú prácu, významné vedecké výsledky v oblasti záhradníctva a krajinného inžinierstva, za šírenie dobrého mena mesta.

 

Prof. Ing. Jozef Hanes, CSc.

Za celoživotnú prácu, významné výsledky v oblasti pedológie, za šírenie dobrého mena mesta.

 

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Za významné vedecké výsledky v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín.

 

Štefan Berkeš

Za celoživotný prínos pre hospodársky rozvoj a zveľaďovanie mesta, za tvorivé výkony pri rozvoji strojárstva.

  • In memoriam –