Obsah

Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Hriňová, Krivec 171

tel. č. 045/5497 193

e-mail: ded.hrinova171@gmail.com

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ( DD a DSS)

Hriňová, Krivec 784, 785

 

tel. č. 045/ 5498 417

fax:    045/ 5497 301

e-mail: domovdochodcov@stonline.sk

 

Domov dôchodcov - domov sociálnych služieb

Hriňová, Školská 1566

 

tel./fax 045/5320 174

mob.   0905 568 796

e-mail: info@senioractive.sk

www.senioractive.sk