Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor v Hriňovej

 

Činnosť dobrovoľných hasičských zborov má na území Slovenska dlhú históriu. Už výnosmi uhorskej vlády boli ustanovené podmienky ochrany osôb a majetku pred živelnými pohromami. Spočiatku sa obyvatelia chránili pred týmito hrozbami svojpomocne, no čoskoro začali zakladať spolky  - Dobrovoľné hasičské zbory, kde trénovali rýchle zásahy pri živelných katastrofách, ale i súťažili s inými družstvami. Podpoľanie nebolo výnimkou a činnosť hasičských družstiev sledujeme už pred rokom 1918.

Spôsob osídlenia chotára Hriňovej mal z hľadiska požiarnej ochrany svoje výhody, i nevýhody. Medzi výhody patril fakt, že roztratené osídlenie v rámci lazníckych usadlostí vylučovalo vznik veľkých, ničivých požiarov. Na druhej strane, ľudia bývajúci na samotách a polosamotách boli odkázaní na boj s požiarmi sami. Domy boli všeobecne budované z dreva, kryté šindľovou a slamenou strechou, pričom komíny neboli vyvádzané nad strechu, ale len do podkrovia. Uskladňovanie sena, slamy v blízkosti obydlí, či jarné vypaľovanie lúk a strnísk celkovo prispievalo k vysokej požiarovosti. S rozmachom priemyselnej činnosti v Hriňovej sa zvýšili i požiarne riziká. Hriňovské sklárske huty, či parné píly pracovali len s pomocou ohňa, preto bol ich personál školený na „ boj s požiarmi.“  V pamäti ľudu ostali dodnes živé spomienky na ničivé požiare, napríklad v Skalisku v roku 1934, alebo v Hornej Hriňovej v roku 1946, kedy do tla vyhorel tzv. „ horný Štokovec.“ Okolité obce, napríklad Detva, čo Lom nad Rimavicou, mali už v medzivojnovom období pevnú, dobre organizovanú členskú základňu dobrovoľných hasičov. V prípade Hriňovej sa na založenie Dobrovoľného hasičského zboru čakalo až do roku 1950, pričom zakladateľom bol Pavel Babic. Medzi zakladajúcich členov patrili Emil Hazlinger, Ladislav Ružička, Emil Púpava, Otto Gallo, Jozef Rozsemberger, Peter Čipčala, Miklóš Ľalík, Michal Francisty, Imrich Vreštiak a Ondrej Žiak. Dobrovoľný zbor získal k svojej činnosti potrebné vybavenie a mimo iného i striekačku PPS8 s príslušenstvom. V dohľadnej dobe malo novovzniknuté družstvo možnosť „popasovať“ sa ohňom, napríklad v Korytárkach „ u Sebíňov,“ ale i na súťažiach požiarnych družstiev. Členská základňa sa pomaly rozširovala o ďalších členov – známych i z iných činností, napríklad primáš Blažej Paprčka, alebo kožušníci Anton Kamenský, či Peter Kaľamár. Rozšírená členská základňa mohla vykonávať i požiarnu prevenciu, napríklad prostredníctvom hliadok, najmä v žatevnom období. Ako veľkú zaujímavosť môžeme uviesť, že popri činnosti na poli požiarnej ochrany boli miestni hasiči činní  aj v malom folklórnom súbore „ Požiarnik“, pod vedením Vincenta  Fekiača a organizovali i vychýrené tanečné zábavy.

Zbor vykazoval skvelé výsledky a nepretržitú činnosť, za čo boli dlhoroční členovia ocenení medailou „ Za vernosť,“ i povýšení do hodností. Medzi ocenených patrili Štefan Michálik, Imrich Trebuľa, Pavla Drugdová, Anton Michálik, Ján Michálik a Ján Nôta.

Činnosť hasičského zboru v Hriňovej je spätá i s výstavbou požiarnej zbrojnice na Tršovke – „ Hlinisku,“ ktorá dodnes slúži ako garáž pre požiarnu techniku, sklad pre výbavu a príslušenstvo, ale i pre potreby dobrovoľných hasičov. Zbor sa zúčastnil celej rady hasičských súťaží, pričom niekedy bol schopný postaviť i viacero súťažných družstiev. Súťažili i ženy a deti. Hlavnou činnosťou bol však zásah pri požiaroch, o ktoré na hriňovských lazoch nebola núdza. Zásahy sa týkali väčšinou lesných požiarov vzniknutých z neopatrnosti pri vypaľovaní lúk, požiarov stohov slamy a sena, udiarní a drevární. Po viacerých nehodách a nemožnosti opráv bol revitalizovaný i strojový park, pričom bol získaný cisternový požiarny voz ACS ŠKODA RTHP 16. Zbor vykonával aj preventívnu, či prednáškovú činnosť, alebo zabezpečoval športové a kultúrne akcie – napríklad súťaže v motocrosse na Klopotove.

V roku 2010 bol posledný krát zmodernizovaný vozový park, kedy bola cisterna LIAZ vymenená za novší hasičský voz „ KAROSA.“ V tomto období sa zakladajúci členovia zboru už nezúčastňovali na chode hasičského zboru, preto veríme, že činnosť zboru zodpovedne prevezme mladšia generácia a tradícia dobrovoľného hasičstva v Hriňovej neupadne do zabudnutia.

V roku 2016, 2017 sú členmi DHZM Hriňová: 

Ľubomír Golian, Peter Krahulec, Miloš Brašeň, Peter Tršo, Roman Tršo, Ján Ľalík, Štefan Marcinek, Marcel Majerník, Bc. Tomáš Sojka, Július Krekáň, Miroslav Paprčka, Marek Viazanica, Miroslav Slovák. 

Členovia DHZM vykonávajú zásahy počas živelných pohrôm, protipožiarnej ochrany, protipovodňov´´u činnosť a pátracie akcie. 

Hasiči