Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Opätovné posúdenie na sociálnu službu

     V prípade, že dôjde k zmene zdravotného stavu žiadateľa, ktorý bol v minulosti už posudzovaný na sociálne služby, môže požiadať o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálne služby

- Žiadosťou o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

   Povinnou prílohou žiadosti sú nové lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, že takéto správy žiadateľ nemá, k žiadosti dokladá tlačivo. 

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.