Obsah

Kostol Panny Márie Fatimskej

S iniciatívou na stavbu kostola prišiel pán Jozef Ďurica žijúci na Raticovom Vrchu. Tento rímsko-katolícky kostol je zasvätený Panne Márie Fatimskej. Nachádza sa v miestnej časti Raticov Vrch. Majiteľom stavby je Rímskokatolícka cirkev. V roku 1992 dňa 23.5. bol položený základný kameň, ktorý posvätil Mons. Rudolf Baláž. Slávnostná posviacka kostola sa konala 13.10.1994, ktorú vykonal tiež Mons. Rudolf Baláž za účasti množstva veriacich a Menších bratov kapucínov, ktorí tento kostol dostali do správy a neskoršie si vedľa neho postavili kláštor, ktorý je zasvätený Sv. anjelom strážnym. Kapucíni sú na Hriňovej od roku 1996. Základný kameň posvätil 2.10.1996 p. Ján Marián Riecky. Kláštor posvätil jednoduchým požehnaním gvardián domu 1.1.1998. Typickou aktivitou kláštora je organizovanie tzv. fatimských pútí vždy na 1. sobotu v mesiaci. Púť začína o 14:30 akadémiou, o 15:00 sa modlia sv. ruženec a po ňom nasleduje sv. omša pre pútnikov.

Pri kostole na návrší sa nachádza aj kamenný kríž z druhej polovici 19. storočia (pravdepodobne z roku 1882), na ktorom je vytesaná postava kráľa a symbol kráľovskej ľalie.

Trasa: https://www.google.sk/maps/dir/48.5695433,19.5055391/48.5863274,19.4868412/@48.5860679,19.4865232,1042m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.