Obsah

Kaplnky na Hriňovských lazoch

 Ľudia hľadali a nachádzali dôvody k výstavbe kaplniek či kostolov od nepamäti. Kaplnka (z lat. cappa = plášť, cupella = malý hrob) označuje menšiu súkromnú i verejnú bohoslužobnú miestnosť, v ktorej sa neprechováva eucharistia alebo iba so zvláštnym povolením. Pôvodne tento pojem označoval časť farského kráľovského paláca v Paríži, kde sa uchovával a uctieval mníšsky šat sv. Martina z Tours. Kaplnky na Podpoľaní patria k najlepšie zachovalým architektonickým pamiatkam. Môžeme ich nájsť takmer v každom mestečku, dedinke či osade. Mnohé z nich vznikli ako poďakovanie Bohu za záchranu či milosti a dobrodenia udelené konkrétnym rodinám. V našej farnosti evidujeme 4 kaplnky, ktoré sa vypínajú na kopcoch rôznych častí lazov, podľa ktorých dostali aj prímenie: u Šuľkov (r.1926), u Blchov (r.1935), u Cipkárov (r.1935, na jej mieste však stála kaplnka už niekedy v pol. 19. storočia, ako o tom svedčí topografická značka kaplnky z 2. vojenského mapovania (1806-1869).) a v Snohách (r.1947). Stará zvonica z r.1908 sa nachádza na Bielych Vodách. Zvonica z 2. pol. 20 stor. sa nachádza taktiež na Vrchslatine (opravená r. 2016)

Trasa- Kaplnka u Šuľkov: https://www.google.sk/maps/dir/48.5695209,19.5055228/48.5748272,19.4880014/@48.5729676,19.4870362,2106m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

sulkova

Trasa- Kaplnka u Blchov: https://www.google.sk/maps/dir/48.5695209,19.5055228/48.5825347,19.4972207/@48.5773956,19.4946218,403m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.

Trasa- Kaplnka u Cipkárov:

https://www.google.sk/maps/dir/48.5695209,19.5055228/48.5928092,19.5107084/@48.5912628,19.5079499,548m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.

Kaplnka u Cipkárov na mape 2. vojenského mapovania (1806-1869)

Kaplnka u Cipkárov

 

Trasa- Kaplnka v Snohách: https://www.google.sk/maps/dir/48.5912649,19.535483/48.6319236,19.5470064/@48.6292567,19.540888,802m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.

 

Trasa- Zvonica na Bielych Vodách:

https://www.google.sk/maps/dir/48.6139264,19.5808437/48.6228264,19.627831/@48.6214477,19.6263097,454m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk

.

Trasa- Zvonica na Vrchslatine

https://www.google.sk/maps/dir/48.579107,19.5278804/48.6439248,19.605496/@48.6438089,19.6041978,344m/data=!3m1!1e3?hl=sk

zvonička