Obsah

AKUOS-zmluva o poskytovaní služireb Stiahnuté: 71x

AQUASECO o dielo č.2103-odber a rozbor bazénových vôd Stiahnuté: 86x

Benefit Systems Slovakia-poskytovanie užívateľom Kariet športovo-rekreačné služby Stiahnuté: 96x

č.1/2022 BBSK zmluva č.338/2020/ODDDO Stiahnuté: 26x

Darovacia zmluva Mgr. Horník Stanislav Stiahnuté: 57x

Indrová-nájomná zmluva Stiahnuté: 96x

IVeS-zml.o poskytovaní sl.-11.6.21-inform.techn.organizácia pre inform.verejnej správy Stiahnuté: 94x

JUREKAN-Zmluva o BOZP, PO, ZS Stiahnuté: 89x

Marius Pedersen Zmluva č.18 60651 na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob Stiahnuté: 77x

Mesto Hriňová Dohoda o úhrade nákladov Stiahnuté: 82x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 76x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 67x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 135x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 65x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy Stiahnuté: 93x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 1-majetok do správy Stiahnuté: 73x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 2-majetok do správy Stiahnuté: 72x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 3-majetok do správy Stiahnuté: 107x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 4-majetok do správy Stiahnuté: 68x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 5-majetok do správy Stiahnuté: 81x

Stránka