Obsah

AKUOS-zmluva o poskytovaní služireb Stiahnuté: 141x

Anna Zaťková-Nájomná zmluva - dodatok č.12023 č.zmluvy 5-2023 Stiahnuté: 2x

AQUASECO č.2103 Dodatok č.2 č. zmluvy 3-2023 Stiahnuté: 3x

AQUASECO o dielo č.2103-odber a rozbor bazénových vôd Stiahnuté: 115x

BBSK Zmluva č.905/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 č.zmluvy 4-2023 Stiahnuté: 3x

Benefit Systems Slovakia-poskytovanie užívateľom Kariet športovo-rekreačné služby Stiahnuté: 172x

č.1/2022 BBSK zmluva č.338/2020/ODDDO Stiahnuté: 45x

Darovacia zmluva Mgr. Horník Stanislav Stiahnuté: 87x

Indrová-nájomná zmluva Stiahnuté: 121x

IVeS-zml.o poskytovaní sl.-11.6.21-inform.techn.organizácia pre inform.verejnej správy Stiahnuté: 118x

JOHNNY SERVIS JS/2023/M/01287/VP č. zmluvy 2-2023 Stiahnuté: 3x

JUREKAN-Zmluva o BOZP, PO, ZS Stiahnuté: 117x

Katarína Indrová-Nájomná zmluva - dodatok č. 12023 č.zmluvy 6-2023 Stiahnuté: 2x

Marius Pedersen Zmluva č.18 60651 na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob Stiahnuté: 107x

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 6x

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 1 Stiahnuté: 5x

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 2 Stiahnuté: 6x

Mesto Hriňová Dodatok č. 2 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 21x

Mesto Hriňová Dodatok č.1 o úhrade nákladov uzatvorenej dňa 06.07.2021 Stiahnuté: 7x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 8 Stiahnuté: 6x

Stránka