Obsah

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 61x

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 1 Stiahnuté: 46x

Mesto Hriňová Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 2 Stiahnuté: 48x

Mesto Hriňová Dodatok č. 2 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 71x

Mesto Hriňová Dodatok č.1 o úhrade nákladov uzatvorenej dňa 06.07.2021 Stiahnuté: 39x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 8 Stiahnuté: 32x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č.10 Stiahnuté: 30x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č.9 Stiahnuté: 31x

Mesto Hriňová Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.08.2021 a č.2.zo dňa 20.06.2022 Stiahnuté: 30x

Mesto Hriňová Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.08.2021 a č.2.zo dňa 20.06.2022 príhoda č.10 Stiahnuté: 28x

Mesto Hriňová Dohoda o úhrade nákladov Stiahnuté: 141x

Mesto Hriňová-Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 28x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 127x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 132x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 390x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 113x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy Stiahnuté: 183x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 1-majetok do správy Stiahnuté: 135x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 2-majetok do správy Stiahnuté: 122x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 3-majetok do správy Stiahnuté: 155x

Stránka