Obsah

Mesto Hriňová Dodatok č.1 o úhrade nákladov uzatvorenej dňa 06.07.2021 Stiahnuté: 21x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č. 8 Stiahnuté: 18x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č.10 Stiahnuté: 15x

Mesto Hriňová Dodatok č.2 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Príloha č.9 Stiahnuté: 16x

Mesto Hriňová Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.08.2021 a č.2.zo dňa 20.06.2022 Stiahnuté: 15x

Mesto Hriňová Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.08.2021 a č.2.zo dňa 20.06.2022 príhoda č.10 Stiahnuté: 14x

Mesto Hriňová Dohoda o úhrade nákladov Stiahnuté: 121x

Mesto Hriňová-Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 30.06.2021 Stiahnuté: 13x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 111x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 115x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 349x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 98x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy Stiahnuté: 160x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 1-majetok do správy Stiahnuté: 116x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 2-majetok do správy Stiahnuté: 105x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 3-majetok do správy Stiahnuté: 141x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 4-majetok do správy Stiahnuté: 109x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 5-majetok do správy Stiahnuté: 114x

MicroStep-zmluva o reklame Stiahnuté: 111x

NN Tatry-Sympatia-zamestnávateľská zmluva (1/2023) Stiahnuté: 16x

Stránka