Obsah

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 4-majetok do správy Stiahnuté: 127x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 5-majetok do správy Stiahnuté: 132x

MicroStep-zmluva o reklame Stiahnuté: 128x

NN Tatry-Sympatia-zamestnávateľská zmluva (1/2023) Stiahnuté: 30x

Orange-Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č.z. A17640035 (10-2023) Stiahnuté: 26x

Orange-Dohoda o splátkach č.d. A17640035 Dodatok č. 15009355 (9-2023) Stiahnuté: 25x

Orange-Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve (11-2023) Stiahnuté: 24x

Orange-zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuté: 140x

Orange-Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č.z.A22293981 (8-2023) Stiahnuté: 30x

Príloha č.1 k Dodatku č.4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 1-2024 Stiahnuté: 2x

Príspevková organizácia, Sráva športových zariadení - Dohoda č. 21/33/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi Stiahnuté: 130x

Slevomat cz-Rámcová zmluva o prenájme obchodnej platformy Stiahnuté: 108x

SLSP-Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24. Špecifikácia Elektronickej služby Business24 Stiahnuté: 107x

SLSP-zmluva o Balíkovom účte Stiahnuté: 103x

SLSP-Zmluva o bežnom účte Stiahnuté: 121x

SLSP-zmluva o Elektronickej službe Business24 Stiahnuté: 121x

SLSP-Zmluva o Elektronických službách Stiahnuté: 131x

SOZA Hromadná licenčná zmluva Stiahnuté: 106x

SOZA Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta Stiahnuté: 118x

SOZA-DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE č. VP.21.55861.001-hala Stiahnuté: 29x

Stránka