Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán mesta Hriňová a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje 

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 2

 

1.Oznámenie o prerokovaní

2.textová časť

3.schéma formatov

doprava

PPF

schéma záväznej časti

urbanizmus

voda