Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spoločný obecný úrad

pre Mesto Hriňová, Obec Látky, Obec Detvianska Huta

- stavebný úrad ( zákon č. 50/1976 Zb.)

- špeciálny stavebný úrad pre: - miestna účelové komunikácie ( zákon č. 135/1961 Zb.)

                                          - vodné stavby ( zákon č. 364/2004 Zb.)

                                          - ochrany prírody a krajiny ( zákon č. 543/2002 Zb.)
 

Úsek životného prostredia

Výrub drevín

- ochrana ovzdušia ( zákon č. 478/2004 Zb.) 
- chrana prírody a krajiny ( zákon č. 543/2002 Zb.)

Odpady

- odpady ( zákon č. 223/2001 Zb.)

 

Územný plán mesta Hriňová

http://hrinova.uzemnyplan.sk/podklady-obec

Oznam