Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán mesta Hriňová a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 4

(ďalej "Návrh")

Návrh je vystavený na Mestskom úrade Hriňová na verejné nahliadnutie po dobu

od 16.09.2021 do 16.10.2021

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.hrinova.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský úrad Hriňová, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do

16. októbra 2021

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie.pdf (212.2 kB)

 

HRIŇOVÁ č. 4 4,5 400 (656.48 kB)

ZaD4_01_urbanizmus_1_SUTLAC (2.58 MB)

ZaD4_01_urbanizmus_2_SUTLAC (2.11 MB)

ZaD4_01_urbanizmus_3_SUTLAC (1.37 MB)

ZaD4_01_urbanizmus_4_SUTLAC (725.33 kB)

ZaD4_01_urbanizmus_La_SUTLAC (904.12 kB)

ZaD4_01_urbanizmus_Lb_SUTLAC (721.53 kB)

 

ZaD4_02_doprava_1_SUTLAC (1.22 MB)

ZaD4_02_doprava_2_SUTLAC (923.12 kB)

ZaD4_02_doprava_3_SUTLAC (1.06 MB)

ZaD4_02_doprava_4_SUTLAC (586.16 kB)

ZaD4_02_doprava_L_SUTLAC (520.23 kB)

 

ZaD4_03_voda_1_SUTLAC (2.8 MB)

ZaD4_03_voda_2_SUTLAC (1.9 MB)

ZaD4_03_voda_3_SUTLAC (1.24 MB)

ZaD4_03_voda_4_SUTLAC (666.04 kB)

ZaD4_03_voda_L_SUTLAC (583.46 kB)

 

ZaD4_04_elektro_1_SUTLAC (2.64 MB)

ZaD4_04_elektro_2_SUTLAC (1.85 MB)

ZaD4_04_elektro_3_SUTLAC (1.17 MB)

ZaD4_04_elektro_4_SUTLAC (623.02 kB)

ZaD4_04_elektro_L_SUTLAC (587.85 kB)

 

ZaD4_05_pp_1_SUTLAC (1.98 MB)

ZaD4_05_pp_2_SUTLAC (1.55 MB)

ZaD4_05_pp_3_SUTLAC (953.6 kB)

ZaD4_05_pp_4_SUTLAC (582.03 kB)

ZaD4_05_pp_L_SUTLAC (496.13 kB)

 

ZaD4_schema ZC_1_SUTLAC (2.13 MB)

ZaD4_schema ZC_2_SUTLAC (1.46 MB)

ZaD4_schema ZC_3_SUTLAC (767.34 kB)

ZaD4_schema ZC_4_SUTLAC (424.22 kB)

ZaD4_schema ZC_L_SUTLAC (941.79 kB)