Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 106x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 77x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 73x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 65x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 74x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 54x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 58x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 54x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 69x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 80x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 64x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 74x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 54x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 65x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 93x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 89x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 90x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 71x

Žiadosti - Obec Látky

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 66x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 58x

Stránka