Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 141x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 96x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 96x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 84x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 101x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 75x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 82x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 74x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 93x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 100x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 83x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 93x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 77x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 83x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 119x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 118x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 109x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 100x

Žiadosti - Obec Látky

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 86x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 78x

Stránka