Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 303x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 216x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 216x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 169x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 215x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 166x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 192x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 175x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 185x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 193x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 175x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 182x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 160x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 172x

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

01. Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov Stiahnuté: 154x

02. Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu Stiahnuté: 109x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 207x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 222x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 192x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 200x

Stránka