Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 256x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 181x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 182x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 143x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 181x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 142x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 167x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 149x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 159x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 164x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 144x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 152x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 138x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 151x

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

01. Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov Stiahnuté: 69x

02. Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu Stiahnuté: 54x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 183x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 198x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 169x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 172x

Stránka