Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 355x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 246x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 243x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 190x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 237x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 188x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 211x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 196x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 203x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 212x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 193x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 200x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 180x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 190x

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

01. Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov Stiahnuté: 175x

02. Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu Stiahnuté: 129x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 226x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 247x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 210x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 218x

Stránka