Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 193x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 129x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 126x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 107x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 142x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 96x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 121x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 102x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 122x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 125x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 109x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 117x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 104x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 110x

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

01. Ekonomicky oprávnené náklady porovnateľnej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov Stiahnuté: 25x

02. Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu Stiahnuté: 14x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 142x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 154x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 139x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 132x

Stránka