Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti - Mesto Hriňová

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Mesto Hriňová Stiahnuté: 43x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 32x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 32x

04. Úkony sebaobsluhy Stiahnuté: 23x

05. Vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 23x

06. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 22x

07. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 20x

08. Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby v jedálni Stiahnuté: 22x

09. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 23x

10 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 37x

10 a) Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 26x

10 b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 25x

10 c) Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti Stiahnuté: 21x

10 d) Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov Stiahnuté: 26x

Žiadosti - Obec Detvianska Huta

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 51x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 33x

03. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 31x

04. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 20x

Žiadosti - Obec Látky

01. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 22x

02. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Obec Látky Stiahnuté: 25x

Stránka