Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán mesta Hriňová a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje 

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 3

 

oznámenie prerokovania (371 kB)

Textová_časť.pdf (1.21 MB)

SCHEMA FORMATOV.pdf (3.22 MB)

SUTLAC_1_1.pdf (3.12 MB)

SUTLAC_1_2.pdf (2.19 MB)

SUTLAC_1_3.pdf (3.19 MB)

SUTLAC_1_4.pdf (2.98 MB)

SUTLAC_1_5.pdf (2.71 MB)

SUTLAC_1_6.pdf (1.99 MB)

SUTLAC_1_7.pdf (2.7 MB)

SUTLAC_1_8.pdf (2.57 MB)

SUTLAC_1_9.pdf (1.55 MB)

SUTLAC_1_10.pdf (1.36 MB)

SUTLAC_1_11.pdf (765.61 kB)

SUTLAC_1_La.pdf (925.83 kB)

SUTLAC_1_Lb.pdf (740.4 kB)

SUTLAC_2_4.pdf (2.3 MB)

SUTLAC_2_7.pdf (2.24 MB)

SUTLAC_2_8.pdf (1.9 MB)

SUTLAC_2_10.pdf (1.25 MB)

SUTLAC_2_L.pdf (523.66 kB)

SUTLAC_4_7.pdf (2.56 MB)

SUTLAC_4_L.pdf (594.52 kB)

SUTLAC_5_1.pdf (2.14 MB)

SUTLAC_5_2.pdf (1.56 MB)

SUTLAC_5_3.pdf (2.15 MB)

SUTLAC_5_4.pdf (2.03 MB)

SUTLAC_5_5.pdf (1.8 MB)

SUTLAC_5_6.pdf (1.39 MB)

SUTLAC_5_7.pdf (1.9 MB)

SUTLAC_5_8.pdf (1.73 MB)

SUTLAC_5_9.pdf (1.12 MB)

SUTLAC_5_10.pdf (1.05 MB)

SUTLAC_5_L.pdf (496.58 kB)

SUTLAC_S_1.pdf (1.65 MB)

SUTLAC_S_2.pdf (1.14 MB)

SUTLAC_S_3.pdf (1.61 MB)

SUTLAC_S_4.pdf (1.72 MB)

SUTLAC_S_5.pdf (1.79 MB)

SUTLAC_S_6.pdf (1.28 MB)

SUTLAC_S_7.pdf (1.93 MB)

SUTLAC_S_8.pdf (1.49 MB)

SUTLAC_S_9.pdf (1.05 MB)

SUTLAC_S_10.pdf (1.04 MB)

SUTLAC_S_L.pdf (1004.59 kB)