Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu – zber konárov

OZNAM

Mesto Hriňová  v zmysle § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 14 ods. 8 písm. c) Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu – zber konárov

bude zabezpečený a vykonaný na území mesta Hriňová v termíne:

 

20.03.2023 – ulice: Partizánska, Parková, Horná, Strojárska, Pod Kalváriou, Vajanského, Tršovky, Pod cintorínom, B.S.Timravy, Kpt. Nálepku, Potočná, Cesta do Skaliska (trasa vývozu komunálneho odpadu).

 

27.03.2023 – ulice: Jarmočná, Hutianska cesta, Murinka, Lúčna, J. Kráľa, Pod Grapou, Vrchárska, Slanecká (trasa vývozu komunálneho odpadu).

Konáre je potrebné vyložiť pred svoju nehnuteľnosť tak, aby neprekážali v premávke, a čo najbližšie k oploteniu najskôr víkend pred začatím a najneskôr v deň zberu do 8:00 hod. Konáre musia byť maximálne 1 m dlhé do priemeru 8 cm. Ďakujeme, že zveľaďujete svoje okolie.

UPOZORNENIE

Zber konárov sa nebude realizovať po stanovenom termíne.

Zber konarov

 

Bioodpad (318.84 kB)

Kompostovanie (1.1 MB)

Neplytvajte-potravinami (657.97 kB)

Predchádzanie-vzniku-odpadov (628.2 kB)

Využitie-bioodpadu-záhrada (1.15 MB)