Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradná tabuľa

Voľby a referendum

Triedenie odpadu

Naturpack

Cintorín

https://mobec.sk/hrinova#cintorin

cintorin_Hriňová_QR_kod

Ing. Margaréta Svoreňová,

č. t. 0917 260 222

Obsah

KONTAKT

 

Fakturačné údaje

Mesto Hriňová

Sídlo: Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

Zastúpený: Mgr. Stanislav Horník, primátor

IČO: 00319961

DIČ: 2021318695

Číslo účtu: 19927412

Peňažný ústav: 0200 VÚB, a.s.

IBAN: SK82 0200 0000 0000 1992 7412

 

Tel. číslo: 045/3210100

Fax: 045/3210111

E.mail: sekretariat@hrinova.skmestskyurad@hrinova.sk,

 

Číslo dverí

Telefónne číslo Oddelenie a meno Mobilné tel. č. E-mail
21 045/3210100 SEKRETARIÁT - Čavojová Eva Ing.   sekretariat@hrinova.skeva.cavojova@hrinova.sk 
  045/3210111 FAX - sekretariát    
21 045/3210101 PRIMÁTOR - Horník Stanislav Mgr. 0908190801 primator@hrinova.skstanislav.hornik@hrinova.sk
21 045/3210102 PREDNOSTA – Ďurica Marián Mgr. 0905555963 prednosta@hrinova.skmarian.durica@hrinova.sk
19 045/3210109 Hl. kontrolór  -  Tršo Miroslav Ing. 0918419720 kontrola@hrinova.sk, miroslav.trso@hrinova.sk
  045/3210129 Kancelária prvého kontaktu – Plavuchová Jarmila   jarmila.plavuchova@hrinova.sk
35 045/3210105 Finančné odd. - Gombalová Slávka Ing. - vedúca 0907090550 slavka.gombalova@hrinova.sk
34 045/3210140 Mzdová učtáreň - Paprčková Marcela Ing.   marcela.paprckova@hrinova.sk
37 045/3210104

UČTÁREŇ - Luptáková Emília, 

Severíniová Miroslava

 

emilia.luptakova@hrinova.sk

miroslava.severiniova@hrinova.sk

42 045/3210107

DANE – Mitterová Mariana 

Šuleková Mária

 

marianna.mitterova@hrinova.sk 

maria.sulekova@hrinova.sk

27 045/3210114

SOCIÁLNE - Jágerská Marta Bc., Hanesová Janka

0907156426

 

 

marta.jagerska@hrinova.sk

jana.hanesova@hrinova.sk

    Gondová Zuzana - rozvoz obedov 0918568570  
44 045/3210118

PROJEKTY -  Machava Michal Mgr., 

0918361099

michal.machava@hrinova.sk

46 045/3210113 SLUŽBY - Tršová Zuzana Mgr. - vedúca 0905496871

zuzana.trsova@hrinova.sk

45 045/3210106 Svoreňová Margaréta Ing. 0917260222 margareta.svorenova@hrinova.sk
  045/5497142 Hospod. dvor    
  045/5497464 Údržba ciest    
    Elektrikári 0918429261  
41 045/3210112

VNÚTORNÁ SPRÁVA - Babic Marian JUDr. - vedúci

0918428052 marian.babic@hrinova.sk
33 045/3210123

Strýčeková Beata

Kubincová Miroslava Ing.

 

0905801750

mestskyurad@hrinova.skbeata.strycekova@hrinova.sk

miroslava.kubincova@hrinova.sk 

29 045/3210110 EV. OBYVATEĽOV - Horčičáková Jaroslava   eobyvatelov@hrinova.skjaroslava.horcicakova@hrinova.sk
28 045/3210108 MATRIKA - Sujová Ivana   matrika@hrinova.skivana.sujova@hrinova.sk
    Údržba - Severíni Peter 0948998562  
43 045/3210115 VÝSTAVBA - Eva Hroncová Ing. - vedúca 0905481841 eva.hroncova@hrinova.sk
38 045/3210103

Žiaková Krnáčová Marianna

Belejová Miriama Ing.

 

marianna.krnacova@hrinova.sk

miriama.belejova@hrinova.sk

36 045/3210122

Mésárošová Emília Ing.

0907887010

emilia.mesarosova@hrinova.sk
  045/3210116 MsKS - Kliment Martin Mgr. - vedúci 0903405479 msks@hrinova.skmartin.kliment@hrinova.sk
  045/3210116 Micháliková Ľubica 0905696212

lubica.michalikova@hrinova.sk

  045/3210116 Račková Eva 0905797295 eva.rackova@hrinova.sk
  045/3210119 Knižnica - Kamenská Eva   kniznica@hrinova.skeva.kamenska@hrinova.sk
    Koordinátor - Neupauer Ľudovít 0918613841  
         
  045/5497485 Základná škola - Školská 1575  

1zs@zshrinova.edu.sk

www.zshrinova.edu.sk

  045/5497472 Školská jedáleň - ul. Školská    
  045/5497104 Marerská škola - Školská 1614   ms1@hrinova.sk
  045/5497280 Materská škola - J. Kráľa 1615   msjanka.krala@zoznam.sk
  045/5497416 Základá škola - Krivec 1355 0915820142 zskrivec@gmail.com www.zskrivec.edupage.org
  045/5497416 Materská škola - Krivec 2572    
  045/5497160 Školská jedáleň - Krivec  

 

  045/5497290 ZUŠ - Školská 2643  

zushrinova@gmail.com

www.zushrinova.estranky.sk

         
    Web stránka mesta   www.hrinova.sk
        facebook: Mesto Hriňová
    Turistické informačné centrum 0918877561 tourinfo@hrinova.sk, infohrinova@gmail.com