Obsah

Deň učiteľov 2024

Typ: ostatné
Deň učiteľov 2024 Dňa 04.04.2024 primátor mesta Mgr. Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských škôl a umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.
Deň učiteľov 2024

Dňa 04.04.2024 primátor mesta Mgr. Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských škôl  a umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Primátor sa slávnostne prihovoril učiteľom a odovzdal čestné uznania. O kultúrny program sa tento rok postarala tanečná škola Faber dance Zvolen.  

Čestné uznania si z rúk primátora mesta Stanislava Horníka a vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Martina Klimenta prevzali:

 

Čestné uznania boli udelené:

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová.

Eve Svorenovej – Za kvalitné plnenie pracovných povinností, organizáciu školských a triednych  akcií. Za inovatívny prístup  vo výchove a vzdelávaní, rozvíjanie podpornej klímy a aktivizáciu žiakov.

Helene Gallovej - Pri príležitosti významného životného jubilea, za celoživotnú zodpovednú prácu v MŠ

Zuzane Lapínovej, Dis - Pri príležitosti významného životného jubilea, za kvalitné vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, prípravu mimoškolských akcií pre deti MŠ. 

Zuzane Cerovskej - Za zodpovedné vykonávanie práce a kvalitné vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Materská škola, J. Kráľa 1615/12, Hriňová

Martine Babiakovej - Za kvalitnú a odbornú spoluprácu, pozitívny a ústretový prístup.

Martine Lalíkovej - Za kreativitu, usilovnosť, pozitívny a ústretový prístup.

 

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

Mgr. Lubici Kamenskej - Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea a za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky v prospech rozvoja primárneho vzdelávania.

Mgr. Zuzane Sujovej - Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea a za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky v prospech rozvoja primárneho vzdelávania, ale aj prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Andrei Bystrianskej - Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea a za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu v školskom klube detí.

Mgr. Dušanovi Dymovi - Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea a za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu  a rozvoj mladých hudobných talentov.

Učiteľské povolanie je povolaním „vyvolených“ pretože si vyžaduje celého človeka. Patrí vám naše uznanie a poďakovanie za to, že formujete generácie mladých ľudí. Ďakujeme vám všetkým za úsilie, pracovitosť a za to všetko čo odovzdávate našim deťom, vašim žiakom. Prajeme vám veľa pevného zdravia, vnímavých žiakov, pohodu v pracovnom kolektíve, ale aj nevyčerpateľnú studnicu tvorivého pedagogického optimizmu.


Vytvorené: 5. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2024 10:32
Autor: správca webu