Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

Typ: ostatné
vypaľovanie trávy S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Ohrozenie v tomto období rozširujú aj klimatické faktory ako sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej hmoty, ale aj samotné aktivity človeka,

ku ktorým patrí bežná turistika a najmä fajčenie.

Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. V roku 2022 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 132 požiarov s celkovou škodou 33 335 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb.

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzická osoba v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) tohto zákona nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. V zmysle § 8 písm. a) tohto zákona taktiež právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a v zmysle § 8 písm. b) tohto zákona nesmie právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331,-€. Ešte prísnejší postih je pre právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16.596,-€. V roku 2022 bolo okresným riaditeľstvom fyzickým osobám za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložených 16 pokút v blokovom konaní. Príslušníci okresného riaditeľstva budú tak ako aj po minulé roky vykonávať hliadkovú činnosť.

Na záver nám dovoľte zaželať Vám v mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.

 

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

 


Príloha

Vytvorené: 10. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2023 10:46
Autor: Beata Stryčeková